Svar till Alliansen i Partille PT 26/4

Partille

Svar till Alliansen i Partille PT 26/4.

Alla vet att står det mellan mindre barngrupper i förskolan, mer stöd till elever med svårigheter i skolan, förbättrad livskvalité för funktionshindrade och äldre eller en låg skatt så väljer Alliansen alla dagar i veckan att behålla den låga skatten. Då blir kvalitén därefter. Alla fattar det!

Alliansen syn på ansvar för välfärden begränsas till att skapa ekonomiskt utrymme för att upprätthålla Västsveriges lägsta kommunalskatt utan hänsyn till följderna det får ute i verkligheten. Bakom fasaderna av betong och skinande plåt sliter kommun­anställda för att hålla ihop verksamheten varje dag. Ett otacksamt arbete som sker i ljuset av Alliansens motto ”till lägsta möjliga kostnad” och som en växande grupp ur personalen får betala med sin hälsa.

Valet 2018 står mellan oss som vill skapa en välfärd som ser till människors behov och de som ser som sin viktigaste uppgift att till varje pris behålla en låg skatt. Du som arbetar som lärare i förskolan eller skolan och känner dig otillräcklig! Du som är behov av hemtjänst och lever i otrygghet! Du som är funktionshindrad och längtar efter att komma ut i vårsolen! Du som ligger hemma och är sjukskriven för att du inte klarar av stressen på jobbet i kommunen! Du som är elev och känner att du inte får den hjälp som du egentligen har rätt till! Du som har barn i förskoleåldern som varje dag får vistas i den allt för stora barngruppen! Du som jobbar inom socialtjänsten under tuffa arbetsvillkor med ständigt dåligt samvete för att du inte gjort tillräckligt! Du som är ung vuxen men inte har råd att flytta hemifrån! Du som är förälder, som oroar dig över din egen, dina barns och dina gamla föräldrars framtid! ”Det är vår tur nu!”

Linus Johansson (V)
Ledamot kommunfullmäktige