Skydda våra pollinerare!

Partille

På många håll är bina på väg att försvinna vilket på sikt kan komma att få stora konsekvenser för vårt ekosystem och vår produktion av livsmedel.
Idag står bina för pollineringen av två tredjedelar av alla grödor som odlas i världen. Flitiga bin som samlar nektar är således livsviktiga och bidrar dessutom till större mångfald i skog och mark. Utan binas viktiga pollinering blir det ingen skörd, varken i stan eller på landet.
I odlingslandskapen bidrar de flygande trädgårdsmästarna till större skördar och enligt branschorganisationen för biodlare behövs idag dubbelt så många bikupor för att täcka behovet. Därför är det glädjande att alltfler städer satsar på biodling i stadsmiljö. Ett exempel på detta är Gothia Towers mittersta tak, Upper House, där Sveriges högst belägna biodling finns idag. Även alltfler privatpersoner intresserar sig för att börja med biodling.
För att bidra till den biologiska mångfalden är det därför viktigt att Partille kommun underlättar för de företag och privatpersoner som vill starta med biodling, vilket bidrog till att vi skrev en motion i frågan.
Nu har motionssvaret kommit och det är ett bi-fall till motionen, och man instämmer i att det är av yttersta vikt att värna och skydda pollinerare där bin och uppställning av bikupor är ett sätt. Man arbetar även med åtgärder för att öka tillgängligheten till blommande växter för att förbättra födotillgängligheten för bland annat bin under hela växtsäsongen. Vår förhoppning är att man väljer att plantera vitklöver, då de har bra värden för nektar och pollen.
För att ytterligare främja och stötta de aktörer som önskar starta biodling, allt i enlighet med motionen kommer man ta bort den nuvarande avgiften om en administrativ kostnad på 500 kronor årligen för uppställning av bikupor.
Nu ser vi fram emot en härlig vår och sommar för både människor och bin, och fler bikupor på taken.

Greta Meller (M)
Marith Hesse (M)