• Bild: JONNA ANDERSSON
    Lek och kreativitet. Det står i fokus när arbetslaget på hemvisten Utmaningen utvecklar utetorget för de äldre barnen på Sotenäs förskola. Från vänster Robin Svensson, Charlotte Svedstam och Love Stålstedt.

Ska utveckla utemiljön

Sävedalen

På Sotenäs förskola i Sävedalen arbetar man sedan en tid tillbaka med att utveckla utetorget och skapa spännande lärmiljöer. Nu får projektet skjuts med hjälp av ett stipendium från Botaniska trädgården i Göteborg.

– Vi är så klart jätteglada för det här stipendiet och ser mycket fram emot att kunna fortsätta utveckla vårt utetorg, säger förskolläraren Charlotte Svedstam, som tillsammans med tre kollegor bildar det arbetslag som arbetar med projektet.

Tillsammans med fyra barn på förskolan åkte de nyligen till Botaniska trädgården i Göteborg för att ta emot ett Uno Wibell-stipendium på 9 000 kronor som tilldelats hemvisten Utmaningen. Stipendiet är inrättat av Föreningen Botaniskas Vänner för att hedra Uno Wibell som var ordförande i föreningen mellan 1988-1997. Varje år delas det ut ett antal stipendium till projekt som främjar ungdomars intresse för botanik och trädgård.

Rum i rummet

På Sotenäs förskola ska man använda pengarna till att bygga nya miljöer och planteringar på utetorget för de äldre barnen. I dag är där mestadels öppna ytor och när barnen springer över dessa slits de snabbt och kvar blir jord och lera.

– Inne jobbar vi med rum i rummet och det vill vi göra här ute också, säger Charlotte Svedstam.

– Därför vill vi bygga väggar eller halvväggar med hjälp av spaljéer med klängväxter och buskar, säger Love Stålstedt, förskollärare.

De olika rummen kommer ge en sinnelig lärmiljö som är rik på olika dofter, växter och djur. Dessutom ger de förhoppningsvis även större möjlighet till lugn och koncentration i olika lärprocesser.

– Man får titta på vilken typ av växter man väljer. Gärna bär och blommor som är gröna året runt och som lockar till sig fjärilar, bin och insekter. På så sätt skapar man olika ingångar till lärande i naturvetenskap, säger Love Stålstedt.

Bjuder in till lek

Arbetslaget vill att gården ska vara något annat än den klassiska lekplatsen. De vill skapa tydliga miljöer som bjuder in till lekar och kreativitet med olika naturmaterial.

Redan nu finns det några olika stationer – en scen med musik, en liten odlingslott, en vattenstation, en insektsstation och en bygghörna med olika typer av byggmaterial för barnen att skapa med.

Projektet är uppdelat i två faser och tidsplanen är ett läsår.

– Första delen blir byggfasen och där är förhoppningen att vi ska kunna bygga spaljéväggarna under hösten, säger Love Stålstedt.

Arbetslaget letar nu samarbetspartners som kan gå in och stötta upp med byggnationerna.

Planteringsfasen planeras sedan till april eller maj nästa år.

– Sen har vi högre ambitioner med gården och kommer inte att sluta utveckla torget när vi är klara med planteringarna. Förhoppningen är att vi längre fram ska kunna göra ännu mer. Vi skulle bland annat vilja få till någon form av ljussättning eftersom gården är ganska mörk vintertid. Sen skulle vi gärna få ut lite mer textil, både för solskydd men också för barnen att skapa med, säger Charlotte Svedstam.