• Bild: BJÖRN DINAU
  FRAMME. Till slut hade alla hittat en parkeringsruta utanför Partille arena. Längst fram till höger är Mona Nilsson, styrelseledamot, Synskadades Riksförbund Göteborg.
 • Bild: BJÖRN DINAU
  SVÅRT. Jonas Mårdbrink (M) hade fullt upp med att hitta tillbaka till mötesrummet.
 • Bild: BJÖRN DINAU
  SYNNEDSÄTTNING. Alla politiker fick ta på sig glasögon som simulerade olika synnedsättningar. Här Björn Hesse (M) och Jonas Mårdbrink (M).
 • Bild: BJÖRN DINAU
  UTAN HJÄLP. Johanna Kristensson (V) och Katarina Bosetti Kristoffersson (S) försöker orientera sig i korridoren.
 • Bild: BJÖRN DINAU
  HITTA UT. Det är inte alltid så lätt att hitta utgången när man har nedsatt syn.
 • Bild: BJÖRN DINAU
  BLINDFIKA. Alla hade på sig ögonbindel under den avslutande fikan.
 • Bild: BJÖRN DINAU
  FIKADAGS. Innan lampan släcktes i taket och det var dags för fika hade alla fått på sig en ögonbindel.

Politiker fick famla i mörkret

Partille

I förra veckan hade Synskadades Riksförbund Göteborg bjudit in politiker till Partille arena för att de skulle få prova på livet med nedsatt syn.
– Levnadsvillkoren mellan seende och oss med nedsatt syn är inte jämlika. Det är oacceptabelt, säger Mona Nilsson från Partille.

Partillebon Mona Nilsson är blind sedan födseln och sitter med i styrelsen hos Synskadades Riksförbund Göteborg. Hon hade tillsammans med ombudsmannen Catarina Ahlquist bjudit in politiker till en ”mörkerträff” för att ge dem en inblick i hur det kan vara att leva med nedsatt syn.

Efter en kort presentation fick politikerna ett uppdrag som bestod i att hitta en parkeringsruta på utsidan. De fick ta på sig glasögon som simulerade olika sorters synnedsättning, de fick varsin vit käpp och en fråga om de ville ha ledsagning.

– Det tror jag absolut att jag vill ha, säger Daniel Kristoffersson (S).

Daniel var där tillsammans med Johanna Kristensson (V), Jonas Mårdbrink (M), Björn Hesse (M) och Katarina Bosetti Kristoffersson (S). De flesta svarade att de ville ha ledsagning.

”Kändes lite farligt”

Med nedsatt syn och en vit käpp började de fem politikerna ta sig ut från konferensrummet på plan 3 i arenan. Uppdraget var alltså att hitta till en parketingsruta. Sakta, och inte helt säkert, började de ta sig neråt. De famlade efter väggar, staket och letade efter trappor. Efter en ganska lång tid hade hela gänget tagit sig ut och klarat uppdraget.

– Jag hann tänka ”tänk om någon tagit bort staketet vid trappan, säger Jonas Mårdbrink (M).

Politikerna var ganska överens om att den vita käppen är en bra och viktig markör, men att medmänniskorna borde visa mer hänsyn. Och att det ska finnas tydliga markörer för hur det ser ut i omgivningen.

– Det kändes lite farligt, ­säger Katarina Bosetti Kristoffersson (S).

Synskadade Mona Nilsson ville att politikerna skulle få känna hur hennes vardag är. Hon poängterade hur viktigt det är med exempelvis utomhusmiljöer, om något ändras eller byggs om. Som exempel nämnde hon Partille centrum.

– Det går knappt att ta sig fram där över huvud taget just nu. Tillgängligheten är under all kritik, säger Mona Nilsson.

Den främsta anledningen till att Synskadades Riksförbund bjöd in politikerna var för att få dem, och tjänstemännen i kommunen, att ha med deras perspektiv.

Vill se samarbete

– Det vi begär är att finnas med i deras tankar när de tar beslut. Att de ska samarbeta med oss, säger Mona Nilsson.

När det gäller hur fram­tiden skulle se ut om Mona själv fick välja så har hon klart
för sig hur det skulle vara.

– Det skulle finnas två nivåer av färdtjänst, en för sam­åkning och en dyrare som man beställer. Och att det vid behov finns tillgång till ledsagning, samt att det tillgänglighets­anpassas mer i Partille centrum.

De närvarande politikerna fick som avslutning fika med ögonbindlar på vilket gjorde alla helt blinda. Ytterligare ett sätt att visa på hur det kan vara för en synskadad.

Politikerna var överens om att det var ett bra initiativ och gav dem en större förståelse för hur de med nedsatt syn har det i sin vardag.