Bild: JONNA ANDERSSON
POLISANMÄLAN. En brukare på ett gruppboende i kommunen har vid upprepade tillfällen fått skador på kroppen som personal vid boendet inte kan redogöra för hur de uppkommit. Brukarens gode man polisanmäler nu händelserna.

Polisanmäler händelse på gruppboende

Partille

Efter att en brukare vid upprepade tillfället fått kroppsliga skador som ingen kan förklara har nu en god man polisanmält händelserna vid ett gruppboende i Partille kommun.

– Hon kan inte fortsätta få skador som ingen vet hur de har uppkommit, säger den gode mannen som nu polisanmält situationen.

Vid fem tillfällen under de senaste fem månaderna har en brukare vid ett gruppboende i Partille kommun fått skador som ingen i personalen kan förklara hur det uppkommit. Brukaren har diagnosen grav utvecklingsstörning och autism och kan därför själv inte förklara vad som hänt.

Första tillfället upptäcker personal på morgonen att brukaren har en kraftig svullnad under ena ögat, detta sker i slutet av december 2017. Svullnaden blir senare blå och en blåtira uppkommer. Ingen i personalen vet vad som har hänt.

En knapp månad senare får brukaren samma typ av skada. Även denna gång har ingen i personalen sett hur skadan uppkommit. Strax där efter upptäcker personal även blåmärken på rygg, knän och röda märken i ansiktet på brukaren – men ingen vet vad som har hänt.

– I mars får hon för tredje gången samma typ av skada på kinden under höger öga och ingen i personalen vet något om händelseförloppet. Några dagar senare åker jag själv till boendet och konstaterar då att hon är gulgrön runt ögat upp till ögonbrynet och att blåmärket under ögat är kvar, berättar den gode mannen.

Den 11 maj sker det igen. På morgonen observerar personalen att brukaren är osedvanligt trött och inte orkar stiga upp ur sängen. Personal upptäcker även att en bit av en framtand är borta.

– Jag har aldrig sett henne så trött. Hon har epilepsi och efter ett anfall brukar hon vara väldigt trött. Men det finns larm inkopplat både för rörelse och ep-anfall i rummet och inget larm har utlösts under natten, berättar den gode mannen.

Fungerande larm

Kontroller av larmen ska enligt de uppgifter som brukarens gode man tagit emot visa att de fungerar som de ska. Hur brukaren fått sina skador är inget som gode mannen vill spekulera i men hon är orolig över situationen på boendet.

– Vad som har hänt vet jag inte, men jag har fullt förtroende för personalen som arbetar på gruppboendet. Den låga bemanningen är problemet och helst skulle jag vilja polisanmäla kommunen för det, säger hon.

Det som är gemensamt för brukarens skador är att samtliga upptäckts på morgonen och därför troligtvis inträffat under natten. Tidigare har det funnits en vaken jour och en sovande jour på gruppboendet men sedan en tid tillbaka har man endast en sovande jour. Något som gode män och anhöriga uttryck sin oro för tidigare, bland annat genom en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.

– Tidigare arbetade 20 ordinarie personal och i dag är man inte ens halva den styrkan och dessutom har man gjort den här förändringen av bemanningen nattetid. Personalnedskärningarna oroar mig väldigt mycket och att en brukare kan få den här typen av skador upprepade gånger utan att någon vet vad som har inträffat är bevis på att det inte fungerar som det ska, säger brukarens gode man.

Följer rutinerna

När Partille Tidning kontaktar Veronica Strömsten, avdelningschef funktionshinder Partille kommun, känner hon inte till polisanmälan.

– Den har inte kommit mig tillhanda än.

Hon kan inte kommentera individuella ärenden men säger att man generellt sett alltid skriver avvikelserapporter när den här typen av händelser sker.

– Vi följer de rutiner vi har och när det sker upprepade händelser av det här slaget gör vi alltid en egen utredning.

När det kommer till bemanning nattetid säger Veronica Strömsten att den varierat över tid och att den
alltid anpassas efter behoven.

– Varje gång det sker en förändring i bemanningen sker den utifrån en tolkning av behovet.

Hon poängterar också att personalen tidigare arbetat på två boenden men att man nu delat upp det och att man alltså inte varit 20 medarbetare enbart på ett gruppboende.

Är det inte rimligt att ändra i bemanningen om den här typen av händelser upprepade gånger sker under natten?

– Som sagt kan jag inte kommentera det individuella ärendet men bemanningen utgår alltid från behovet. Och i sådana här fall får en utredning visa vad som hänt och vilka åtgärder som eventuellt behöver vidtas, säger Veronica Strömsten.