• Bild: JONNA ANDERSSON
    STUDIEBESÖK. Regionfullmäktiges Annika Tännström (M) och Partille kommunfullmäktiges Marith Hesse (M) och Jonas Mårdbrink (M) besökte i början på förra veckan Forellen för att lära sig mer om mobil närsjukvård, något som infördes i Partille i höstas.

Mobil närvård gör skillnad

Partille

En god sammanhållen nära vård utan onödiga sjukhusvistelser. Det är vad mobil närsjukvård handlar om. I förra veckan träffade politiker representanter från vården för att lära sig mer om modellen och hur kommunen och regionen samverkar.

Moderaterna var i början på förra veckan på studiebesök på Forellen i Partille för att lära sig mer om mobil närsjukvård. Tanken var att företrädare för kommun, region och riksdag skulle närvara men riksdagsledamoten fick förhinder. På plats var i alla fall Annika Tännström (M), som bland annat sitter i regionfullmäktige, regionstyrelsen och Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse. Från Moderaterna Partille deltog Marith Hesse och Jonas Mårdbrink.

För personer med omfattande vård- och omsorgsbehov, med insatser från fler än en huvudman, är det viktigt att samordningen mellan vårdgivare fungerar. Därför har man infört mobil närvård i hela Västra Götaland. Målsättningen är att öka tillgången till hembesök av läkare för att de mest sjuka äldre ska få en personcentrerad, trygg och samordnad primär- och specialistvård som präglas av en helhetssyn.

Sedan i höstas finns ett mobilt närsjukvårdsteam i Partille och enligt projektledaren Anna Hallin fungerar verksamheten mycket bra.

– I Partille är vi bra på att ta hem patienter från sjukhusen och vi är också bra på att vårdplanera. Att vi finns samlade här på Forellen gör att vi har korta kontaktvägar och en bra samverkan, säger Anna Hallin.

De moderata politikerna som besökte Forellen såg mycket positivt på att Partille sedan i höstas kan erbjuda invånarna mobil närsjukvård.

– Jag har jobbat för det här sedan jag började och det känns verkligen jättebra att vi nu har fått till det här samarbetet och att det fungerar så bra, säger Jonas Mårdbrink.