• Bild: BJÖRN DINAU
    FÖRST. Kaj Nämvik är Liberalernas nya förstanamn på listan nu när Marianne Ahlborg dragit sig tillbaka.
  • Bild: BJÖRN DINAU
    FÖRST. Kaj Nämvik är Liberalernas nya förstanamn på listan nu när Marianne Ahlborg dragit sig tillbaka.

L tror på individens frihet

Partille

Liberalerna är nummer två, av åtta, i Partille Tidnings Valsnack-serie. De företräds av Kaj Nämvik som tagit över efter Marianne Ahlborg som under många år varit Liberalernas ansikte utåt.

Kaj Nämvik är 69 år gammal, bor i Sävedalen och är före detta brandmästare. Han är sedan 15 år tillbaka aktiv som politiker i Partille kommun. Han har suttit i kommunfullmäktige i två mandatperioder, han sitter med i vård- och omsorgsnämnden samt är ersättare i kommunstyrelsen. Kaj har bott i Partille sedan 1971 och är den som nu får axla Marianne Ahlborgs mantel då hon i februari bestämde sig för att runda av sin politiska karriär.

Varför ska man rösta på er?

– Som det är nu tycker jag att vi egentligen är det enda liberala partiet i politiken. Vi tror mycket på individen och dess frihet samt förmågan att utveckla sig själv. Men samtidigt vill vi ge stöd till de svaga, så att de kan utvecklas på samma sätt, säger Kaj Nämvik, etta på Liberalernas lista i Partille.

Han nämner även deras syn på hur skolan ska vara som ett av skälen till att man ska rösta på just Liberalerna.

– Vi är ett skolparti. En viktig start för barn och ungdomar ger bra förutsättningar för resten av livet. Det ska exempelvis vara mer arbetsro i skolan. Ett lugn där lärarna respekteras vilket i sin tur ger mindre oro i uppväxten. De som är starka i skolan är inget problem utan det är de svaga som behöver mer hjälp. Ett av våra förslag är införandet av en lärarassistent-tjänst som kan avlasta läraren, med bland annat en del administrativa sysslor. Vi vill ha mer personal i skolan helt enkelt.

Liberalerna vill förstatliga skolan så den blir likvärdig, oavsett vart man bor.

Vill skapa inträdesjobb

En annan sak som Kaj tar som ett argument för att rösta på Liberalerna är en fråga som har med integration att göra.

– När det gäller integration så vill vi skapa inträdesjobb, så kallade ”enkla jobb” så att nyanlända inte ska fastna i bidragsberoende. Det är en väldigt viktig del i att komma in i det svenska samhället.

Hur kommer ert kampanjarbete att se ut?

– I år kommer vi inte att ha någon valstuga och inte knacka dörr. Vi kommer istället att vara ute på olika platser och föra samtal med medborgarna i Partille. Och vi ska samordna en del av det med Alliansen.

Vilka frågor är viktigast för er?

– Skolan är viktigast. Även trygghet; i hemmet och i samhället särskilt för de äldre. Vi vill ha fler poliser, och innan fler poliser har utbildats ska det finnas trygghetsvakter.

– Vi vill även ha en ökad lokal satsning mot psykisk ohälsa hos barn och unga. Vi vill utöka resurserna till Barn- och ungdomspsykiatrin, det tror vi är värdefullt.

Vilka utmaningar anser ni att Partille står inför kommande mandatperiod?

– Det finns ett par saker som vi tror kommer kräva mycket arbete nästa mandatperiod. Det första är att kommunen måste ta hand om fler äldre som kommer bli vård- och omsorgskrävande, när de hamnar på äldreboende till exempel. Det kommer att kräva mer resurser helt enkelt. Vi är inget skattehöjarparti, men någonstans finns det en smärtgräns.

– Det andra är bostadsbyggande och infrastruktur. Det är två delar som hör ihop. När man bygger ett nytt bostadsområde måste infrastrukturen hänga med, både i den absoluta närheten men även det som finns i områdena bredvid.

Ja till väg nej till höghus

Vilka partier kan ni tänka er att samarbeta med?

– I första hand så samarbetar vi med partierna i Alliansen.

Planprogrammet för Partille Eco Park har splittrat politiken – hur ser ni på det? Och vad är er åsikt i frågan?

– När det gäller den politiska splittringen så har Centern hela tiden varit emot, de har reserverat sig gång efter gång. Det försvårar så klart förhandlingarna, om nu Alliansen tar makten efter valet.

När det kommer till Liberalernas ståndpunkt i frågan är Kaj tydlig med hur partiet tänker.

– Vi står fast vid vår ståndpunkt att en väg ska byggas. Det kommer nog att bli runt tio olika detaljplaner utav det planprogram som nu har presenterats. Där tycker vi att den delen där det skissats på höga hus i området ska tas bort. Eco Parken är lite som ett Västlänken i miniatyr med allt det engagemang som kommer med det.

”En välskött kommun”

Kaj Nämvik tycker att bilden av hur det kommer att bli inte alltid målas upp på ett särskilt nyanserat sätt.

– Det blir en skev bild av det hela om man säger att hela området kommer att skövlas, för så blir det inte. Istället tror jag det kan bli fint om man tar bort kluverteringen av Finngösabäcken, då får man se mer av den helt enkelt.

Är det något du vill tillägga?

– Jag skulle vilja säga att vi i Partille, jämfört med andra kommuner, har en bra kommunal verksamhet. Och jag tycker att vi är väl tillgodosedda när det gäller natur- och rekreationsområden. Jag skulle säga att Partille är en välskött kommun, säger Kaj Nämvik.