Bild: JONNA ANDERSSON

Klimatfrågan central för MP

Partille

Miljöpartiet är näst på tur i Partille Tidnings Valsnack-serie. Precis som i senaste valet hittar vi Leonel Bylund högst upp på valsedeln och klimatet står självklart i fokus.

Varför ska man rösta på er?

– Det ska man göra om man delar de värderingar och tycker att den politik vi driver stämmer bäst överens med vad de själva tycker. Fokus för oss är klimat och miljö, barn och unga samt demokrati. Det har varit våra fokusfrågor den här mandatperioden och jag kan tänka mig att det kommer att vara rätt snarlikt nästa mandatperiod, säger Leonel Bylund.

Och klimatfrågan är självklart central.

– Allt annat blir på något sätt sekundärt om vi inte klarar att förhindra en global uppvärmning.

Vill ha klimatbokslut

Hur mycket kan man driva en sådan fråga i lokalpolitiken?

– Tittar man på Partille globalt är vi ju väldigt, väldigt små. Det gäller Sverige i stort också. Även om vi klarar de målsättningar som finns i Parisavtalet så spelar inte det någon roll om inte resten av världen gör det. Och det är ju en stor pedagogisk utmaning, att förklara att vi ändå måste göra det vi kan även om Partille är väldigt litet.

Men det finns konkreta saker att göra lokalt. Steg ett är ett klimatbokslut.

– Precis som att man i årsredovisningen tittar på det ekonomiska så behöver vi ett klimatbokslut där vi tittar på om vi klarar de lokala miljömålen. Ett klimatbokslut behöver få lika stort fokus som det ekonomiska.

Hur kommer ert kampanjarbete att se ut?

– Vi kommer att synas ute och prata med väljare så vi hoppas att de vill komma och prata med oss, säger Leonel Bylund.

– Vi kommer försöka synas i varje kommundel för att påminna om att vi finns och ge folk en chans att prata med oss. Men framförallt kommer vi att synas i Partille centrum.

Vilka frågor är viktigast för er?

– Klimat och miljö! Vi behöver ha ett klimatperspektiv, det är något vi måste tänka på i varje beslut, säger Bylund.

Parkeringsnorm noll

Förutom ett klimatbokslut vill partiet att man ska tänka om när det kommer till hur man bygger.

– Det finns en parkeringsnorm som anger antalet parkeringar per bostad. Och där tycker vi att man kan vara smartare och bygga där parkeringsnormen är noll. Vi har en järnväg och en motorväg som går rakt igenom kommunen så det går fort om man ska resa någonstans. Det finns ingen anledning att köra bil inom Partille och inte heller om man ska ta sig in till Göteborg eller till någon annan kranskommun. Vi har ju mål som säger att vi ska öka andelen kollektivtrafikresande, men vad gör vi för att nå det målet?

Barn och unga är en annan viktig fråga och där vill Miljöpartiet tillföra mer resurser till skolan.

– I dag klarar man inte att hålla budget, vilket gör att man gör nedskärningar, man rationaliserar för att klara budget. Så har det varit under ganska många år. Det påverkar arbetsmiljön och det påverkar sjuktalen för personalen. Vi tror att budgetramarna är för små, så det är helt klart en viktig fråga. Hur mycket resurser ska skolan få?

Vill införa medborgarförslag

Sist men inte minst nämner Leonel demokratin som en av partiets hjärtefrågor.

– Hur får man fler att engagera sig i politiken? Ett förslag som vi lagt tidigare är att man inför medborgarförslag. En kanal in till fullmäktige för de som kanske inte vill engagera sig partipolitiskt men som har bra idéer som behöver komma upp på dagordningen. Öka inflytandet från invånarna och få dem mer delaktiga.

Vilka utmaningar anser ni att Partille står inför kommande mandatperiod?

– Då kommer vi in på ekonomi. Det är inte bara i utbildningsnämnden som man har svårt att hålla budget. Det är också ett problem i vård- och omsorgsnämnden. Där gör man också negativa resultat och har gjort i många år. Även här ser vi att det är en för liten kostym. Man behöver mer resurser för man kan inte bedriva den verksamheten för pengarna man har fått utan att den blir lidande.

Vilka partier kan ni tänka er att samarbeta med?

– Vi kommer att välja det samarbete där vår politik får störst genomslagskraft, exakt vilka partier det skulle bli går inte att säga nu. Det handlar om hur valresultatet ser ut och var vi efter förhandlingar får störst inflytande.

Planprogrammet för Partille Eco Park har splittrat politiken – hur ser ni på det? Och vad är er åsikt i frågan?

– Det känns som att Finngösafrågan alltid engagerat människor men nu närmar vi oss skarpt läge och därför blir det extra viktigt. För oss har det varit tydligt hela tiden att det inte är motiverat med en väg genom Finngösaravinen. Om förtätningen kring Ugglumsleden sker på villkoret att man behöver bygga en ny väg genom ravinen då ska vi nog inte bygga de bostäderna.

Är det något du vill tillägga?

– Jag vill poängtera det här med vikten av att människor engagerar sig politiskt. Vi kan inte ta vår lokala demokrati för given. Man måste faktiskt engagera sig. Vi behöver nya människor i politiken och fler människor i politiken.