”Gårdsförsäljning” i storstäderna hotar Systembolagets monopol

Partille

Alkohol är inte vilken vara som helst. För att skydda oss mot dess negativa effekter har vi en särskild alkohollag och sedan hundra år tillbaka Systembolagets monopol. En grundläggande princip är att ingen ska tjäna pengar på andras alkoholproblem.
-Det är förvånande att olika politiska partier vill ”rädda landsbygden” genom att tillåta gårdsförsäljning mitt i stan och på så vis släppa loss lokal försäljning av öl och vin hos ett stort antal tillverkare. De flesta är ölbryggerier i eller runt våra tre storstäder.
Utöver att det inte kommer att rädda någon landsbygd, är det ett verkligt hot mot Systembolagets monopol. Ett lokalt försäljningsställe måste enligt EU rätten sälja andras alkoholvaror. Tillåtelse av gårdsförsäljning kommer innebära att vi får fler än 100 lokala butiker med starka privatekonomiska intressen.

85 av 100 gillar Systembolaget
Enligt systembolagets undersökningar uppskattar mer än 85% av den vuxna befolkningen det svenska alkoholmonopolet. Forskning visar att alkoholmonopolet är en framgångsrik alkoholpolitisk strategi som bidrar till att alkoholproblemen i Sverige är mindre än i motsvarande länder i Europa. Politiska partier som öppnat upp för gårdsförsäljning samtidigt som de hävdar att vi ska behålla alkoholmonopolet har inte gjort sin hemläxa i frågan.
Två av varandra oberoende statliga utredningar visar att tillåtelse av gårdsförsäljning kommer att underminera Systembolagets monopol. Det är tydligt utifrån de EU-regler som vi är förbundna att följa. Genomförande av gårdsförsäljning skulle dessutom möjliggöra för mikrobryggerier i storstäderna att bedriva direktförsäljning. Bara i Göteborg handlar det om ett 30-tal mikrobryggerier som kommer att kunna sälja alkohol bredvid Systembolaget med privat vinstintresse.

Dålig politik
-Om partier önskar rekrytera väljare med denna metod, rekryterar de dem särskilt bland den femtedel av befolkningen som redan har riskbruk eller missbruk. Det sker med liberala argument som allas rätt att köpa och dricka alkohol var som helst. Det är både dålig politik, kanske till och med dumdristig, och långt från den samsyn som är grunden för svensk alkoholpolitik.
Alkoholen ligget bakom bland annat sex av tio fall av psykisk sjukdom och en rad olika cancerdiagnoser. Vidare är alkohol den största enskilda orsaken till våld i nära relationer samt det oprovocerade våldet i våra offentliga miljöer.
Jan Linde, ordförande i Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland

Fakta:
För bara tio år sedan fanns det totalt 30 aktiva bryggerier i Sverige, idag ha de brutit 300-gränsen! Och det är 300 bryggerier som själva brygger sitt öl och säljer till Systembolaget, restauranger eller dagligvaruhandeln. De mindre bryggeriernas försäljningsandel av svenskt öl på Systembolaget ökade under 2016 till 5,6 %, en siffra som stigit för varje år. Huvuddelen av bryggerierna finns i och omkring storstäderna t ex 30 i bara Göteborg och minst ett 30 tal ytterligare i Västra Götaland.
Källa: Föreningen Sveriges oberoende småbryggerier

  • Jan Linde