• Bild: Privat
  Manifestation. Tusentals upprörda förskollärare och föräldrar deltog i lördags i Förskoleupprorets manifestation i Göteborg för mindre barngrupper och färre barn per pedagog.
 • Bild: Privat
  Manifestation. Tusentals upprörda förskollärare och föräldrar deltog i lördags i Förskoleupprorets manifestation i Göteborg för mindre barngrupper och färre barn per pedagog.
 • Bild: Privat
  Deltog. Alexander Köhn och Maria Karlander från ­Lärarförbundet Partille.
 • Bild: Privat
  Manifestation. Tusentals upprörda förskollärare och föräldrar deltog i lördags i Förskoleupprorets manifestation i Göteborg för mindre barngrupper och färre barn per pedagog.
 • Bild: Privat
  Manifestation. Tusentals upprörda förskollärare och föräldrar deltog i lördags i Förskoleupprorets manifestation i Göteborg för mindre barngrupper och färre barn per pedagog.

Manifestation för mindre barngrupper

Göteborg/partille

I lördags förvandlades Drottningtorget i Göteborg till ett orangefärgat hav som kokade av missnöje över stora barngrupper och låg personaltäthet. Enligt Lärarförbundets lokalavdelning är situationen i Partille ohållbar.

I slutet av april skrev Partille Tidning om kommunens beslut att förbjuda sin personal att bära Förskoleupprorets kampanjtröjor på arbetstid. Beslutet väckte mycket känslor och det fick även Lärarförbundets lokalavdelning att reagera starkt.

Den förbjudna tröjan togs fram inför den manifestation som ägde rum på flera håll i landet under lördagen. I Göteborg samlades uppskattningsvis närmare 2 000 personer för att visa sitt missnöje mot stora barngrupper och låg personaltäthet.

– Uppslutningen var fantastisk, säger Alexander Köhn, ordförande Lärarförbundet Partille.

– Det var en otrolig gemenskap och folk var väldigt taggade. Vi var många som samlades, personal, chefer och föräldrar och vi kände väl lite att nu måste de se oss, nu måste de höra oss, säger Maria Karlander, huvudskyddsombud Lärarförbundet Partille och förskollärare på Jonsereds förskola.

”Ohållbar situation”

Förskoleupproret startade redan 2013 men enligt Lärarförbundets lokalavdelning är läget nu akut.

– Situationen är inte hållbar. Vår ingång i Partille är att förskollärarna i dag inte kan bedriva den verksamhet man ska på den bemanning som är och de resurser som finns, säger Alexander Köhn.

Han får medhåll från Maria Karlander som sett medlemmar och kollegor bryta ihop av situationen.

– Vi ser det som ett korthus som är på väg att rasa. Vi som arbetar i verksamheten har kunskapen att driva den men vi har inte förutsättningarna att göra det och det stressar enormt. Något som också syns på sjuktalen, säger hon och fortsätter:

– Jag har sett kollegor bryta ihop i personalrummet och jag har även kollegor som sagt upp sig på grund av brist på förutsättningar. Det är inte roligt att känna att man inte kan göra ett bra jobb.

Enligt skolverket har Partille störst barngrupper i Göteborgsregionen. Skolverkets riktmärke för barn som är 1-3 år är 6-12 barn. För barn som är 4-5 år är riktmärket 9-15 barn. Snittet för riket var förra året 15,3 barn per avdelning och i Partille var snittet 17,8 barn per avdelning.

– Arbetsgivaren hävdar att grupperna minskat men det är inget som vi på golvet känner igen oss i. Vi har stora barngrupper men framförallt har vi fler beläggningstimmar, säger Maria Karlander.

Hon menar att barnens timmar ökat de senaste tio åren samtidigt som personaltimmarna i barngruppen minskat till följd av förändrat uppdrag för oss förskollärare.

Brister i tillsynsansvaret

– Vårt administrativa ansvar är större i dag och vi upplever en tydlig försämring på senare år. När jag började 2001 i Partille kommun var verksamheten inte så slimmad som den är i dag. Vi har inte förutsättningar för att ens alltid tillgodose tillsynsansvaret, säger hon och berättar att man ibland är två personal på 14 små barn när det ska ätas mellanmål.

– Behöver den ena då gå och byta blöja på ett av barnen är man ensam med 13 barn i åldrarna ett till tre år.

Lärarförbundet har nu efter upprepade politiska utspel om att barngrupperna i Partilles förskolor skulle ha minskats i genomsnitt med två barn per avdelning begärt ut en förteckning över vilka avdelningar som fått färre barn.

– Vi känner inte till vilka avdelningar som skulle fått mindre barngrupper. Och för att råda bot på otydlighet och undanröja irritation vill vi därför få en redovisning av hur det faktiskt ser ut, säger Alexander Köhn.

Lärarförbundet hoppas också att man genom Förskoleupproret ska få bättre gehör för den oro som finns över situationen i förskolan.

– Vi sitter i olika samverkansforum vilket är fantastiskt bra men det räcker inte att dialogen är bra, vi vill se lite action. Väl gjort är bättre än väl sagt, som Benjamin Franklin sa, avslutar Maria Karlander.