Arkivbild: Björn Dinau
ELDNINGSFÖRBUD. Från och med den 22 maj råder eldningsförbud i kommunen på grund av vädret. Bilden är från juni 2016 då en brand bröt ut i terrängen utanför Lexby.

Eldningsförbud i hela kommunen

Partille

På grund av det varma vädret och torkan den senaste tiden inför Partille kommun eldningsförbud utomhus med omedelbar verkan. Orsaken är den stora brandfaran.

På grund av rådande väderleksförhållande kan en brand i skog och mark bli mycket svår att hantera. Kommunerna inom Räddningstjänsten Storgöteborgs ansvarsområde – Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum har därför fattat beslutat om förbud mot eldning utomhus.  

Eldningsförbudet gäller från och med den 22 maj kl 9.00 och tills vidare. 

Förbudet omfattar all typ av eldning och grillning på marken. Det görs ingen skillnad på villatomt eller andra markområden. Undantag är eldning i uppställd grill och på en särskilt ordnad grillplats. Engångsgrill och spritkök får också användas, men det får inte placeras direkt på marken. Ställ på ett brandsäkert och stadigt underlag. Kontrollera även att engångsgrill, briketter och kol är helt släckt innan du slänger det.