• Bild: Per Anger
  Första maj firades i vanlig ordning med ett demonstrationståg i Partille.
 • Bild: Per Anger
  Första maj firades i vanlig ordning med ett demonstrationståg i Partille.
 • Bild: Per Anger
  Huvudtalare. Olle Ludvigsson, EU-parlamentariker, var huvudtalare.
 • Bild: Per Anger
  Talare. Även Eva Carlsson (S), oppositionsråd i Partille höll tal.

De röda fanorna vajade i Partille

Partille

Trygghet, förskola, skola och integration. Det var några av ämnena som togs upp i talen vid årets första maj-firande i Partille.

På tisdagsförmiddagen samlades Partilles social­demokrater för att fira arbetarrörelsens internationella högtidsdag första maj.

Under sedvanligt ackompanjemang av Jonsereds musikkår gick tåget i år från Kyrktorget och därefter en annan väg än tidigare.

Från starten i centrum tågade man genom gångtunneln under E20, förbi Oluff Nilssons väg för att slutligen stanna i Stadsparken där det väntade tal, sånger och korvservering.

Olle Ludvigsson (S)

Huvudtalare var EU-parlamentarikern Olle Ludvigsson (S) som i sitt anförande bland annat lyfte frågor om trygghet, skola och integration. Trygghet, bland annat i form av fler poliser och satsningar på domstolar och åklagare. Integrationen, ett område där han ansåg att det fanns skäl till självkritik för bristande resultat.

Ett annat ämne i hans tal var förslaget om att begränsa vinsterna i välfärden.

– För mig är det självklart, pengar i välfärden ska stanna i välfärden, sa Olle Ludvigsson bland annat.

Kritiserade majoriteten

Därpå intog Partilles oppositionsråd Eva Carlsson (S) pulpeten med ett tal där hon inledde med att berömma regeringen

– 300 000 fler har arbete i dag än när vi tillträdde. Ekonomin är stark och vi har börjat genomföra de reformer som vi vet leder till ett jämlikt, tryggt, starkt och solidariskt Sverige.

Eva Carlsson fortsatte med att prata om barn och vikten av bra förskolor och skolor samt en bra kultur- och fritidsverksamhet för barn och ungdomar. Hon riktade kritik mot det moderatledda styret i Partille.

– I Partille har vi en moderatledd majoritet som anser det viktigare att ha den lägsta skatten i västra Sverige istället för att satsa mer resurser till barn och ungdomar. En stor satsning från regeringen har varit att minska barngrupperna i förskola och skola. Detta har inte riktigt fungerat i Partille och nu får kommunen betala tillbaka en del.

– Vi har fortfarande stora barngrupper jämfört med många andra kommuner. Detta vill vi ändra på snarast.

Mer personal i omsorgen

Trygghet för äldre och funktionshindrade och mer personal för dessa var nästa ämne.

– Vi har en fantastisk personal i Partille som arbetar med ett stort engagemang för att ge våra invånare en god service. De är ofta pressade av tajta scheman och ett stressat arbete. Vi vill att Partille kommun skall vara en förebild som arbetsgivare och se till att alla som vill skall få arbeta heltid. Det duger inte att, som man fortfarande gör, annonsera ut 50 procents-tjänster.

– Vi skall också se till att personalen har en bra arbets­miljö. Vi är övertygade om att det kommer att innebära att ­personalen kommer att må bättre, orka mer och det kommer att komma våra brukare till gagn, sa Eva Carlsson och avlutade med att hon ville se en fortsatt socialdemokratiskt ledd regering och en S-ledd majoritet i Partille efter valet.