• Bild: BJÖRN DINAU
    ETTA. Anna Strand är Centerpartiets toppnamn i Partille. Hon vill se att hennes parti får en större roll i Alliansen.
  • Bild: BJÖRN DINAU
    ETTA. Anna Strand är Centerpartiets toppnamn i Partille. Hon vill se att hennes parti får en större roll i Alliansen.

C en långsiktig grön röst

Partille

Centerpartiet vill ha en hållbar utveckling med varsam exploatering av naturen. De ser sig som Partilles gröna röst.
– Vi tänker långsiktigt för framtida generationer, säger Anna Strand.

Anna Strand är 49 år och har varit politiskt aktiv i Partille sedan 1985. Hon bor i Mellby och arbetar som enhetschef. Hon sitter i kommunfullmäktige och är inne på sin tredje period som ordförande i Social- och arbetsnämnden. Anna toppar åter igen Centerpartiets lista inför valet.

Varför ska man rösta på er?

– För att vi behövs i Alliansen som en grön och socialliberal röst. Det har varit ett långt och välskött Alliansstyre i Partille där Centerpartiet behöver vara en betydande del. Vi står för grön tillväxt och hållbar utveckling där vi tänker på framtida generationer. Vi har ett par tydliga profilfrågor, bland annat vårt motstånd till exploateringen av Finngösaravinen och Kyrkåsberget i Paradiset. Sedan vill vi ha en närpolis dygnet runt för att öka tryggheten för våra medborgare.

Personliga möten

Hur kommer ert kampanjarbete att se ut?

– Vi har redan dragit igång. Det blir en kombination av utskick till hushållen, personliga möten, vår lokala Facebook-sida och partiets hemsida. Vi ska vara så tillgängliga det bara går. Det är viktigt för oss att lyssna och få reda på vilka frågor medborgarna tycker är viktiga.

Vilka frågor är viktigast för er?

– Det är tre saker. Småföretagarfrågorna där vi vill förbättra företagsklimatet och göra det enklare att starta och driva företag. Sedan är det frågan om en varsam exploatering. Och den tredje frågan är trygghet och säkerhet, där vill vi ha en mer synlig närpolis.

Vilka utmaningar anser ni att Partille står inför kommande mandatperiod?

– Att Partille ska växa i lagom takt. Det ska vara trivsamt för de som bor här redan nu, och även för framtida generationer. Vi vill framförallt satsa på mindre hyreslägenheter så att våra ungdomar kan få en första lägenhet och bo kvar i kommunen. Det är även viktigt att vi har grönområden nära våra bostäder med lekplatser och möjlighet till spontanidrott. Vi behöver satsa på kollektivtrafiken och bygga fler cykelvägar och cykelparkeringar.

Hållbar utveckling

Uttrycken hållbar utveckling och varsam exploatering återkommer Anna Strand ofta till under intervjun. Hon menar att det finns flera utmaningar, som till exempel den sociala hållbarheten.

– Vi vill bygga ett inkluderande samhälle. Där finns även integrationsfrågan med såklart. Det gäller att våra nyanlända kommer i sysselsättning från dag ett i Sverige. Vi måste sänka trösklarna för att komma in på arbetsmarknaden.

– Samtidigt gäller det att kommunen har en fortsatt stabil ekonomi med ett lågt skattetryck där budgeten är i balans och det finns utrymme för satsningar i välfärden. En sådan satsning är fler kvälls- och helgöppna vårdcentraler och flera olika vårdalternativ där patienten själv får välja.

Vilka partier kan ni tänka er att samarbeta med?

– Det naturliga för Centerpartiet är ett fortsatt Allianssamarbete, men där Centerpartiet tar en större roll än tidigare. Ett samarbete med Sverigedemokraterna är otänkbart.

Vill ej ha ny väg

Planprogrammet för Partille Eco Park har splittrat politiken – hur ser ni på det? Och vad är er åsikt i frågan?

– Vi i Centerpartiet har konsekvent varit motståndare till ett vägbygge genom Finngösaravinen. Nu gläds vi åt att flera partier intagit samma ståndpunkt, så nu är vi fem partier som driver detta. Det gör oss hoppfulla att allt fler ser bekymret med att exploatera i Finngösa.

Anna Strand berättar att det är vanligt att de två stora partierna S och M står för samma linje när det gäller exploatering.

– Den är ofta storskalig och kraftfull medan vi i Centerpartiet står för en mer varsam exploatering. Som Finngösa till exempel. Till en början avsåg det en väg igenom ravinen. Sedan bytte man namn och började kalla det för Partille Eco Park då planprogrammet togs fram. Det är att förvirra, lite som kejsarens nya kläder. Det är framförallt en väg genom ett unikt naturområde som vi absolut inte tycker ska byggas. Det har varit en folkstorm med både boende och föreningar som engagerat sig. Partille är en av Sveriges minsta kommuner till ytan och detta måste man ta hänsyn till.

Är det något du vill tillägga?

– Jag önskar att fler engagerade sig i politiken. Det är viktigt att få in fler röster i politiken för att vitalisera demokratin. Det får gärna ske under mer öppna och tillgängliga former så att fler grupper attraheras av politiken.

– Jag hoppas på en bra valrörelse med saklighet och utan personpåhopp så att Partille kan fortsätta vara en attraktiv kommun att bo och leva i.