Bild: BJÖRN DINAU
BOMBHOT. Allum spärrades av och evakuerades i söndags på grund av ett bombhot. Mellan 13.30-23.45 var köpcentret avspärrat.

Butiksbrott vanligt i Partille

Partille

I samband med Säkerhetsveckan har Svensk Handel tagit fram en lista över vilka kommuner som det är mest riskfyllt att driva butik i. Partille placerar sig på plats nio över landets mest utsatta kommuner.

Listan baseras på Brotts­förebyggande rådets statistik över antalet anmälda stöldbrott i butik, inbrott i butik och butiksrån under 2017. Kommunerna har rangordnats efter antalet anmälda brott i förhållande till antalet butiker i kommunen.

– Den här listan vill ingen kommun toppa. Brotten som drabbar handeln har ökat snabbt och på vissa platser i landet är läget akut. Om vi inte agerar finns risken att vissa butiker rent av tvingas slå igen, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Fler synliga poliser

Svensk Handel har under en längre period förespråkat fler synliga poliser på gator och torg. Per Geijer vill även lyfta fram samverkan som en viktig aspekt i det brotts­förebyggande arbetet.

– Butiksägare, polis och kommun behöver sätta sig ner, identifiera problembilden och samverka kring hur de ska komma åt roten till problemet, avslutar Per Geijer.

Kommunpolis Robert Björklund har inte fått några indikationer på att Partille sticker ut vad gäller den här typen av brott men säger samtidigt att man ser allvarligt på när butiker drabbas.

– Jag har inte fått det till mig från annat håll så jag har svårt att säga om Partille är ovanligt hårt drabbat. Men det är alltid ett problem när det sker brott i butiker, ­säger han.

Bra samverkan

I Partille finns sedan tidigare en fungerande samverkan mellan kommun, polis och centrumledning och kommunen har kallat till möte i början av juni.

– Allum utgör en central punkt i Partille, både vad gäller läge och antal besökare. När det händer saker, till exempel som när köpcentret bombhotades, påverkas väldigt många och därför är det många aktörer som måste samverka, säger Henrik Gustafsson, kommunens ­säkerhetssamordnare och den som bjudit in till mötet.

För att hanteringen av den typen av situationer ska bli så effektiv som möjligt har man den här gången bjudit in fler aktörer till mötet. Förutom Allums säkerhetsavdelning, polisen och representatnter från Partille kommun kommer även Svenska kyrkan, Partillebo och Västtrafik att delta vid mötet.

– Jag upplever att det finns ett stort intresse från alla aktörer att få till ett bra samarbete där vi samlar våra resurser och hittar gemensamma åtgärder, säger Henrik Gustafsson.

Vid mötet kommer man att prata om den allmänna bilden och metoden Trygg i butik samt titta på trygghetshöjande åtgärder efter behov och önskemål.

– Polisen har tagit fram ett material till butiksägarna med tips på hur de kan bete sig för att minska risken att drabbas, säger Robert Björklund.