NÄRINGSLIVSKVÄLL.

Bästa företagsklimatet finns i Partille

Partille

I tisdags presenterade Svenskt Näringsliv resultatet av sin årliga enkätundersökning där företagarna får ge sin syn på företagsklimatet i sina respektive kommuner. Utvecklingen är mycket positiv för Partille som hamnar i topp bland Göteborgsregionens kommuner.

– Jag satt och väntade på resultatet och trodde knappt mina ögon när det kom. Det här är riktigt bra och det är glädjande att det vi jobbat med sista året har gett resultat, säger Marieke Wolter, näringslivsansvarig i Partille kommun.

Företagens sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Partille har stigit till 4,03 från 3,83 på en 6-gradig skala i Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning om företagsklimatet i landets kommuner. Partille är i år den enda kommun i Göteborgsregionen som får betyget 4 och når därmed det högsta resultatet i regionen.

– Partille har en stor fördel av en genuin närhet. Det är inte bara det fysiska avståndet, det finns en familjär känsla i Partille som öppnar vägen för dialog och det tror jag är en stor framgångsfaktor, säger Marieke Wolter.

Bättre på flera punkter

I årets undersökning förbättrar sig Partille på nästintill samtliga enkätfrågor. Störst förbättring nås på enkätfrågan ”konkurrens från kommunens verksamheter” med +0,7 enheter till 4,54 (på en skala där 1 betyder ”i stor utsträckning”, 6 betyder ”inte alls”). Kommunens digitala infrastruktur och information om upphandling och om service och tjänster riktade till företagare får också bra betyg. Företagarna upplever även att dialogen med kommunens politiker och tjänstemän och deras attityder till företagande förbättrats.

– Vi har jobbat mycket med information, upphandling och service och tjänster riktade till företagare sista året och vi har märkt att den dialog vi haft med näringslivet gett resultat, säger Marieke Wolter.

Är det något område som ni ser att ni behöver arbeta extra med framöver?

– Alla punkter är viktiga sen är det klart att vi lägger extra fokus på de frågor där vi får lägst betyg. Och även om vi har förbättrat resultatet på många punkter kan vi inte nöja oss med det, det är ett ständigt förbättringsarbete.

Målmedvetet arbete

På frågan om hur företagsklimatet i Partille utvecklats under de senaste 5 åren svarar 25 procent att det blivit bättre, 39 procent oförändrat och endast 6 procent att det blivit sämre.

– Partille har satt tydliga mål när det gäller kommunens företagsklimat och det är glädjande att se resultatet av den resa som påbörjats. Kommunen är på väg uppåt vilket också företagarna uppskattar, säger Christina Riksén, Svenskt Näringsliv Västra Götaland.

I början av året införde Partille kommun ett utvecklingsprogram, #Topp10 2020, för att synliggöra kommunens arbete att kontinuerligt utveckla och förbättra servicen till de lokala företagen.

– Det är viktigt att vi arbetar med samma dokument och mot samma mål. Företagsklimatet är en fråga för hela den kommunala organisationen och därför sitter representanter från samtliga förvaltningar med i Näringslivsgruppen som utarbetar programmet, säger Marieke Wolter.

Den 21 maj bjuder Svenskt Näringsliv och Partille kommun in till ett lunchmöte i Jonsereds herrgård där man tittar närmare på och analyserar kommunens resultat i Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning. Anmälan kan göras via kommunens hemsida, partille.se