Alliansen blandar bort korten

Partille

Alliansen dribblar med siffrorna kring kommunens budget för att ge intryck av att man inte tvingar förvaltningarna till nedskärningar. Vi som suttit i Utbildnings- respektive Vård- och omsorgsnämnden i snart fyra år kan berätta att trycket från den styrande Alliansen på dessa två förvaltningar att sänka kostnader för att kunna möta de underfinansierade budgetarna har varit enormt. År efter år har man gått minus och tvingats till sparåtgärder.

Just nu dras det ner på tjänster på Lillegårdsskolan och på ytterligare tre skolor i kommunen, trots höga sjuktal, ett redan pressat läge för kvarvarande personal och svårigheter att rekrytera pedagoger. Ni i Alliansen får gärna förklara hur en ytterligare minskning av personal i skolan är långsiktigt hållbart och ansvarsfullt?

Inom äldreomsorg och funktionshinder är det likadant. Stora omorganisationer och effektiviseringsförsök har gjorts. Ändå är det svårt att nå budget i balans.

Det som gör oss allra mest upprörda är försöken att blanda bort korten för vanliga medborgare. Om ni i Alliansen åtminstone vore öppna med er strategi vad gäller den inbyggda effektiviseringsmekanismenen i finansieringen av nämnderna – det vill säga att den tvåprocentiga årliga höjningen faktiskt innebär ett besparingsbeting då den inte täcker kostnadsökningarna – så hade folk kunnat fatta mer informerade beslut när det är dags att gå till valurnorna i höst.

Vissa incitament för att arbeta med effektiviseringar är bra och nödvändigt, men någonstans går också en gräns för när förutsättningarna inte längre finns.

Vi i Miljöpartiet menar att det är helt kontraproduktivt med ytterligare besparingar inom skola/förskola, äldreomsorgen och funktionshinder i Partille.

Karin Olsson (MP)
ledamot i Vård- och omsorgsnämnden
Tobias Hennig (MP)
ledamot i Utbildningsnämnden