Svar till Linus Johansson (V) PT 29/3

Partille

Replik till Linus Johanssons insändare ”S och M vill förstöra Sävedalen”.
Med all respekt för andras åsikter måste jag räkna dig till bakåtsträvarna i kommunen. Partille har ett uttalat mål om befolkningstillväxt vilket nu överträffas med råge. Väl fungerande trafik är en viktig förutsättning, vare sig kollektivtrafik, självstyrande bilar eller övriga fordon, så måste trafiken kunna flyta fram. Helt utan bil stannar Sverige.

Jag har engagerat mig i infrastrukturfrågor i halva livet, till exempel motionerade jag om en slottsmotrondell redan 1991, för att då råda bot på den trafikinfarkt som rådde på platsen. Att avlasta befintliga smågator och vägar i södra Sävedalen är både från miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt nödvändigt, motsatsen blir oansvarigt. Med utbyggt Sävedalen blir det ännu viktigare att trafiken styrs till ämnad genomfartsled, alltså ingen motorväg utan en snygg parkväg!

I vår lilla folkomröstning om ravinväg kom många nej-sägare till tals, men för att göra en parallell så slutade rikets högertrafikomröstning på 1950-talet med förkrossande seger för nej, cirka 80-20 i procent. Framsynta politiker ”körde över” det beslutet efter cirka tio år. Skulle du vilja ha vänstertrafik kvar?
Trots sin litenhet till ytan så har Partille fantastiska grönområden, tillgängliga för de flesta, till exempel Bokedalen, Kåsjöområdet och Paradisets friluftsområde samt fullt med cykel- och promenadstråk.
Jag ser fram emot ett lokalt valresultat som visar vad alla röstberättigade Partillebor tycker om en parkväg.

Ingemar Sandahl
Mångårig kommun­fullmäktigeledamot, M