Svar till ”Håll till höger”

Partille

Svar till ”Håll till höger”, PT 5/4. Slutreplik.

Jag, och de flesta andra svenska medborgare, vet mycket väl, att vi införde högertrafik på 60-talet. Jag själv hade sommarjobb 1967 på Sala Stads gatukontor med uppgift att förbereda högertrafikomläggningen med nya vägmärken och trafikskyltar i hela kommunen. Vid ett visst klockslag bytte all fordonstrafik till höger sida; all trafik som rullade på hjul. Låt mig nu påminna om vad min insändare handlade om! Jo, det gällde gångtrafik! D.v.s. förflyttning med hjälp av fötter och ben utan fordonshjälp!

Då är vi tillbaka vid att försöka finna vettiga argument för att som gångtrafikant välja rätt sida. Vill åter hänvisa till NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande) och deras ställningstagande, som jag tidigare redovisat i min insändare. Ärligt talat: hur klokt är det att gå på höger sida på landsväg då man inte har en aning om bilar som närmar sig bakifrån och susar förbi i 100 km/h på någon meters avstånd? Samma sak gäller på den aktuella gång- och cykelvägen; ett oförsiktigt steg mot mitten av vägen och man riskerar att få en cyklist, som kanske färdas i 30 km/h, i ryggen! För mig, och för var och en som bemödar sig om att tänka efter, är svaret självklart: gå på vänster sida, så du ser i förväg, de cyklister som närmar sig på din väghalva.

En helt annan sak är trottoarer och gångbanor, där cykling ej är tillåten. Här har de flesta för vana att hålla till höger vid möte, och det har jag inga problem med. Risken för personskador är ju också ringa, om två gående kolliderar!
Vad beträffar hänvisningen till Tyskland, tror jag nog, att även tyskarna med förnuftets hjälp inser: på väg med gång- och fordonstrafik håller den senare till höger och den förstnämnda till vänster.
Sävedaling