Svar från äldreomsorgen angående olyckligt formulerad rekryteringsannons

Partille

Vi ber om ursäkt för formuleringen i annonsen och tar avstånd från dessa formuleringar. Annonsen togs bort i förra veckan och ansvarig chef är väldigt ledsen och har via många olika kanaler bett om ursäkt. Vi inför nu nya rutiner för att säkra upp våra rekryteringsannonser framöver som innebär att kommunens rekryteringscenter ska kontaktas inför annonsering.

Att vi respekterar varandra på våra arbetsplatser är oerhört viktigt – det gäller alla, medarbetare såväl som chefer. När vi uttrycker oss i kommunens namn ska vi alltid göra det med omtanke och respekt, precis på samma sätt som vi talar med och om varandra på arbetsplatsen.

Vi är stolta över våra medarbetare, de är viktiga, kompetenta och betyder väldigt mycket för våra brukare.

  • Gunilla Lundgren, avdelningschef äldreomsorgen Partille kommun