• Arkivbild
    VANLIGT. Många av rånen 2017 skedde i närheten av busshållplatser.
  • Arkivbild
    SENT. Flera av rånen skedde sent på kvällen.
  • Arkivbild
    ÖKNING. Antalet rån ökade med 58 procent, från 24 stycken 2016 till 38 stycken 2017.

Stor ökning av antalet rån

Partille

Nyligen släppte Brottsförebyggande rådet (Brå) statistiken över anmälda brott för 2017. I Partille kommun ökade antalet rån med 58 procent jämfört med 2016.

Om man ser till det totala antalet anmälda brott i Partille kommun så ökade det med 1,7 procent 2017. Totalt anmäldes 3 841 brott i kommunen under förra året. Våldsbrott och sexualbrott minskade lite grann och både skadegörelse samt bedrägeri- och förfalskningsbrott minskade mer.

Mer än hälften av alla anmälda brott i Partille, 2 029 stycken, går under kategorin stöld-, rån- och häleribrott. Bland de åtta underkategorierna är rån den som står för den procentuellt största ökningen med 58 procent, från 24 rån 2016 till 38 rån under 2017.

– De sker ofta i anslutning till en busshållplats. Och lite oftare i samband med lönehelg, säger Robert Björklund, kommunpolis, Partille.

Det skiljer även en del om man jämför rån mot de som är över eller under 18 år. Är man 18 år eller äldre har antalet ökat från 9 till 15 stycken.

– Sätter man ut rånen på en karta så har rånen 2017 skett mer centralt jämfört med 2016 då de var mer utspridda i kommunen. Det kan även kopplas ihop med medborgarlöftet där vi skulle ha mer central bevakning och högre närvaro, säger Robert Björklund.

”Bra att vara två”

Medborgarlöftet kom efter sommaren 2017 och de flesta av rånen under 2017 skedde under våren och en bit in på sommaren.

Och för de som är under 18 år och blivit utsatta för rån ser det lite annorlunda ut. Där är det mer utspritt. Rent generellt kan man säga att det ofta sker i anslutning till en busshållplats och ofta ganska sent på eftermiddagen och kväll.

– Om man har möjlighet är det bra att vara två personer. Man ska vara observant och vara lite om sig och kring sig. Till exempel inte lyssna på hög musik i lurarna, säger Björklund.

Vad gör polisen för att före­bygga rån?

– Vi vill få folk att vara mer uppmärksamma och bland annat tänka på hur de hanterar pengar i offentliga miljöer. Och med medborgarlöftet, som nämnts tidigare, riktar vi våra resurser mot vissa platser och tider där vi på olika sätt ser att behovet finns.

Robert Björklund menar att när man blir utsatt för rån tolkar många det som att man blir av med kontanter men exempelvis unga rånoffer blir många gånger av med sina mobiler, laptops eller märkeskläder. Samtidigt som man ofta utsätts för hot om vad som kommer att hända om man polisanmäler brottet. På olika sätt gör man klart för offret att man vet vem de är eller att man kommer att söka upp dem om de anmäler.

– Det kan finnas ett stort mörkertal på grund av detta, säger Robert Björklund.

Björklund menar att ett problem som är kopplat till mörkertalet är att det kan gå runt en många ungdomar som utsatts för brott men som inte får möjlighet till hjälp för att bearbeta sin händelse då de inte vågar prata om det.

Inbrotten ökade rejält

Ett annat brott som ökade väldigt mycket i kommunen under 2017 var inbrottsstöld. 2016 anmäldes 360 stycken i Partille och förra året anmäldes 549 stycken. Det är en ökning med 52,5 procent.

Bryter man ner statistiken lite så har antalet kontors­inbrott nästan tredubblats, från 16 stycken 2016 till 47 stycken förra året.

– Vi har fått fast några personer som vi tror kan ligga bakom flera av dessa, säger Robert Björklund.

Björklund berättar att polisen blivit kontaktad av Företagarföreningen i Sävedalen för att få tips om hur de kan försvåra och därmed minska risken att drabbas.

– Det kanske inte ska vara helt insynsskyddat och man bör exempelvis tänka på att ha bra dörrar överallt. Inte bara vid den stora entrén.

En annan kategori som ökat mycket sedan 2016 är inbrott i skola, bibliotek, förskola och fritidshem. Där har antalet ökat från 13 till 43 och där ligger nästan hela förklaringen i de inbrott som drabbat Kulturum.

– Vid ett inbrottstillfälle kan vi få in fyra, fem anmälningar eftersom det är så många olika målsäganden, säger Robert Björklund.

Under rikssnittet

Invånarna i Partille är mindre utsatta för brott än riksgenomsnittet. Antalet polisanmälningar per 100 000 invånare i Partille ligger på 10 171. Det kan jämföras med hela Sverige där siffran är 15 062.

Statistiken från Brå är baserad på alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos polisen, Åklagarmyndigheten, Tullverket, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter under förra året. Statistiken inkluderar också anmälningar som senare visat sig inte vara något brott.

Under 2017 anmäldes cirka 1,51 miljoner brott i Sverige, vilket är 4 710 fler anmälda brott jämfört med året innan. Den kategori som ökade mest i antal under 2017 var brott mot person, vilket förklaras av att en ny brottstyp, olovlig identitetsanvändning, infördes 1 juli 2016. De kategorier av anmälda brott som minskade mest i antal var stöld- och tillgreppsbrott samt skade­görelsebrott.

faktaruta