Snart blommar Finngösaravinens vitsippsmängder!

Partille

Förrförra veckan sa fullmäktige ännu en gång ja till en så kallad Eco Park. Detta födde ett omedelbart massmedialt eko, men vad betyder beslutet, egentligen? Jo, ännu ett fjät togs mot ett slutgiltigt sargande av vår lokalt – och regionalt – skyddsvärda tiotusenåriga gröna lunga. Men faktiskt bidde det denna gången inte mycket mera än ett formalistiskt fjät.

I årtionden har vi med kreativt miljöengagemang och ett självklart ekologiskt framtidstänkande satt käpp efter käpp i exploatörernas baklängeshjul. Självklart trodde vi att folkomröstningen satte den slutliga punkten. Särskilt utifrån kommunalrådets löfte, men för två år sen föddes Partille Eco Park. Samma kommunalråd försvarar nu sitt svek med att den så grönmålade skapelsen minsann är mycket mera än en skövlad Finngösa­ravin. Jovisst, nu planeras det ju även höghusmängder framför småhusen i Södra Sävedalen. Sveket motiveras med två så kallade översiktsplaner. Redan i den första, antagen dryga året efter folkets tydliga val, beskrivs en Finngösaled. Ja, bara Skam kan rangordna sveken.

Förra året bjöds vi möjligheten att kommentera ett så kallat planprogram. Den inlämnade synpunktsmängden var unikt stor. Alla trodde vi väl att kommunen skulle revidera sitt förslag, men så skedde inte. Inget mera än några ”mindre förtydliganden” har gjorts. Fastän framförallt Länsstyrelsens synpunkter är unikt ifrågasättande.
Denna i sammanhanget så viktiga myndighet menar sig inte kunna ta ställning till en exploatering av Finngösaravinen. Varför? Jo, planprogrammet saknar avgörande grunder för bedömningar rörande miljö­kvalitetsnormer gällande vatten, hälsa, säkerhet samt riksintressen. Tala om bakläxa!

Kan vi framtidskreativa samhällsbyggare härmed slå oss till ro? Alldeles avgjort kan vi vitsippsnjuta ännu ett år. De helt avgörande så kallade detaljplanerna ligger en bra bit framför oss. Härmed har vi alla, ännu en gång, möjligheten att rösta ja till en bevarad Finngösaravin. Fullmäktigedebatten vidgade våra valmöjligheter. Nu är det hela fem partier som säjer ja till en framtidsbevarad Finngösaravin: C, KD, MP, SD och V. Valet är ditt!

Lars Josefsson
Valdemokrat