Slutreplik till Ingemar Sandahl (M)

Partille

Slutreplik till Ingemar Sandahl (M), PT 5/4.

Du säger att jag är en bakåtsträvare när jag vill rädda Sävedalen från exploatering av nya höghus och vägar. När blev det förlegat att försvara människor och natur mot en ökande biltrafik och dess negativa påverkan på miljön. Det är väl tvärtom så att klimatfrågan är en ödesfråga i vår tid och då går det inte att likt dig och dina partikamrater leva kvar i ett samhälle anpassat för privatbilismen. Särskilt inte i en storstadsregion där all service är nära och kollektivtrafiken är väl utbyggd.

Nej, både moderater, liberaler och socialdemokrater, har tappat kontakten med väljarna, när de öppet går ut och säger att de vet bättre än Partilleborna på kommunfullmäktige. I alla fall bättre än den majoritet av Partillebor, som en gång sa nej till en led genom Finngösaravinen, som skulle förstört den vackra naturen för alltid.

Ingmar Sandahl, du hävdar att framsynta politiker har rätten på sin sida när de kör över en folkomröstning som de anser vara förlegad. Min fråga till dig är vad meningen med lokal demokrati är om de som är folkvalda inte respekterar folkets vilja. Vad får den typen utav förhållningssätt för konsekvenser för hur folk ser på politiker och demokrati? Går det att lita på politiker? Finns inte risken att just detta skapar politikerförakt och en känsla av maktlöshet bland människor.

Jag uppmanar alla medborgare i Partille att kräva en ny folkomröstning för att få ”betongpartierna” att lyssna på folkviljan. Skriv insändare, samla namnunderskrifter, skapa facebookgrupper, instagrama, ut och demonstrera. Nu börjar kampen! Vi ger oss aldrig!

Linus Johansson (V)
Ledamot kommunfullmäktige