Replik till Arga björnen

Partille

Svar till ”Vi har röstat in fel personer i Partille kommun”, PT 19/4.

Strövområden i kommunen är naturligtvis till för alla, oavsett tillgång till bil eller inte och vi är gynnade med fina omgivningar, trots kommunens litenhet. Avsikten med ’Finngösa Parkväg’ är att avlasta det vägnät som fanns redan på 1950-talet med småhusbebyggelse.

Biltrafiken idag består säkert av lika många boende i hyreshus och är ett avsevärt problem och olägenhet för boende vid smågatorna i norra Sävedalen samt ­riskabel och tidsödande för alla trafikantslag.

Jag promenerade i förra veckan i delar av ravinen och de skönhetsvärden ’bevararna’ beskriver och upplever finner jag ganska överdrivna – tvärtom rätt så risigt och sörjigt. De jättelika strövområden jag hänvisade till i Bokedalen, Kåsjön och Paradiset har för mig ett väl så högt värde.

Den planerade parkvägen kommer bara att nagga en liten ytterdel av hela ravinen i kanten och jag är övertygad om att med nytt fokus på området kommer en avsevärd uppsnyggning att ske i samband med ett parkvägbygge – totalt sett en försköning och ett mer attraktivt grönområde!

Jag rekommenderar intresserade att själva bilda sig en uppfattning om denna kommunens ’pärla’med ordentligt torrt på fötterna – tänk vad blottläggning av delvis kulverterad bäck skulle bli fin!
Jag ser fram mot lokalt valresultat som visar vad ALLA röstande Partillebor tycker om parkvägen.

En avslutande limerick:
Med avlastande vacker parkväg i Finngösa
kan många sävedalsbors förflyttning sig lösa
Gator och vägar skapar alls ingen onödig trafik
genomfart tack vare block-obunden, framsynt ­politik
Kanske kan laxfisk i blottad bäck till och med gå att ösa?

Ingemar Sandahl (M)
mångårig kommunfullmäktigeledamot