Partille kommun behöver närpolis!

Partille

I Partille Tidning den 22 mars 2018 kan vi läsa att Partilleborna löper störst risk för inbrott i hela länet. Ett inbrott är inte bara fruktansvärt för att du blir av med saker av värde, utan också ett oerhört övertramp på den personliga integriteten. Någon har varit inne i ditt hem utan att du bjudit in denne och rotat runt i dina personliga tillhörigheter.

De ökade inbrotten bidrar inte bara till en ökad rädsla utan också till en ökad misstänksamhet mot främlingar. Vi blir vaksamma och misstänksamma mot våra medmänniskor, och det behöver vi verkligen inte mer av.

Att känna sig trygg hemma och i sin kommun är oerhört viktigt, och med tanke på denna mycket talande statistik är det oerhört märkligt att Partille inte har en egen närpolis. Idag har vi endast bemanning på polisstationen i kommunhuset under onsdagar mellan klockan 12.00 – 15.00. Och det är ju ganska självklart att det inte är just denna korta tid som du behöver polisen som mest…

Vi vill istället se en satsning på polisen med en närpolis som är synlig på gatorna och som kan prata med medborgarna och bygga relationer. Vi vill att närpolisen ska vara en naturlig del av gatubilden, och bidra till att skapa trygghet. Polisen behöver resurser för att kunna arbeta proaktivt, det vill säga bekämpa och förebygga brottsligheten redan innan den har skett.

I artikeln i Partille Tidning kunde vi också läsa om att kommunen ska sammankalla till ett möte för att starta grannsamverkan. Grannsamverkan är ett jättebra komplement till polisen, men det är just ett komplement. Risken är stor att om det inte finns någon ordentlig polisnärvaro kommer vi istället för grannsamverkan få medborgargarden som tar lagen i egna händer. Det vill vi verkligen inte se i vårt Partille.

Centerpartiet i Partille vill därför att vi får en närpolis som finns i Partille när de behövs, som kan jobba proaktivt för att förebygga brott och som kan bygga goda relationer med Partilles medborgare. En polis som känner kommunen och de som lever här.

Styrelsen för Centerpartiet i Partille