Nu slår Förskoleupproret ifrån!

Partille

Hur är det möjligt att förskollärare och barnskötare, i en demokrati som Sverige, förbjuds att bära tröjor med ett budskap som är riktat till hela landets förskolesituation? Vad är det vi i Förskoleupproret har kommit så nära att vi blir farliga, så farliga att vi inte ens får sätta upp Skolverkets rekommendationer på en informationstavla för vårdnadshavare? Så farliga att vi inte får berätta för vårdnadshavare hur många barn det de facto går i grupperna?

Vi tillåts bära en tröja med klubbnamn. Vi tillåts göra reklam för Snickers på våra kläder. Vi tillåts bära en keps med en politiskt partis logga. Vi tillåts ha på oss t-shirts med fackens loggor på oss. Vi tillåts INTE ha en orange t-shirt med texten ”Förskoleupproret #pressatläge” tryckt på bröstet.

Förskoleupprorets medlemmar har just en orange tröja på sig som det är tryckt ”Förskoleupproret #pressatläge” på. Budskapet syftar till att få till en bättre arbetsmiljö för både barn och personal. Vi pekar på ett system som inte längre fungerar, inte enskilda arbetsgivare,  och som är på väg att gå i sank. Det är vår rättighet och vår förbannade skyldighet som profession, framförallt gentemot barn men definitivt gentemot oss själva, att säga ifrån när det inte längre fungerar. Det är vår förbannade skyldighet att säga till när både barn och personal mår dåligt och har urusla förutsättningar att ge det barnen har rätt till. Vi har nu slagit på stora trumman och ringer i alla klockor. För äntligen bryter vi tystnadskulturen om hur det egentligen ser ut på allt för många förskolor. Och vi kommer stå stadigt kvar som gjutna i cementblock till den dag en hållbar förändring sker.

För första gången i historien står vi enade, vårdnadshavare och personal, om att något måste göras. Barngrupperna är alarmerande höga på ibland för trånga ytor. Personalen vittnar om hur de bär på en samvetsstress sällan skådad. Hur de mot allt förnuft går till arbetet, trots att de är sjuka, för att bära verksamheten. Hur de gör allt för att barnen ska vara säkra och inga olyckor inträffar. Hur de mot alla odds driver sig till att arbeta utifrån de styrdokument som vi är skyldiga att arbeta ifrån. Annars begår vi tjänstefel. Och vi kan bli beskyllda för arbetsvägran. Men att gå till jobbet sjuka är det slut med nu. Vi kan inte och ska inte offra oss mer.

Förskoleupproret arbetar med ett allmänt uppror kring förskolans situation och verkar trampa på ett minerat fält. Det detonerar på många ställen för att vi i förskolan tillsammans med vårdnadshavare säger ifrån.

I några kommuner och på vissa förskolor oavsett kommun har de på allvar förbjudit personal att bära Förskoleupprorets #pressatlägetröjor. En kommuns HR-chef motiverar det på följande sätt: ”Det är inte förenligt med anställningen att bedriva opinionspolitik inom ramen för arbetstiden. Vi vill som arbetsgivare inte göra bedömningen vilka åsikter som är okej eller inte att driva opinion kring, så därför får detta ske utanför arbetstid.” För det första är Förskoleupproret partipolitiskt obundet. För det andra, på vad sätt driver vi opinion gentemot just denna kommun som arbetsgivare? I informationen om Förskoleupproret står det tydligt att läsa att Förskoleupproret arbetar för hela Sverige och är riksomfattande. #pressatläges vittnesmål visar också hur omfattande problemet är. Det är ett totalt systemfel som vi nu belyser. Vi trycker på ömma punkter och sprickor i systemet. Reaktionen låter uppenbarligen inte vänta på sig!

Vidare har förskolechefer på olika förskolor i landet förbjudit sin personal att sätta upp Skolverkets rekommendationer som information till vårdnadshavare. Dessa rekommendationer är nedladdningsbara för samtliga medborgare att ta del av. Skolverkets dokument är också det förskolan lutar sin verksamhet mot. Ska de bli censurerade? Kan det ens vara rätt? Har vårdnadshavare ingen rätt att få adekvat information för att ta beslut utifrån sin livssituation och sina möjligheter? Ska vårdnadshavare inte ha rätt att ta ansvar på rätt grunder?

Vi fick till oss att en förskolechef förbjöd en vårdnadshavare att lämna ut ett informationsbrev till föräldrar i barnens fack innan chefen själv först hade läst igenom brevet. Därefter blev vårdnadshavaren tillsagd att ändra i texten. Vårdnadshavaren blev alltså tydligt censurerad.

Flera personal har blivit ombedda av sina chefer att radera sina kommentarer i Förskoleupprorets grupp trots att de inte hade skrivit något som avslöjade varken plats eller person. Diskussionerna i Förskoleupproret-gruppen hade dessutom förts på personalens fritid. En del har berättat hur de till och med har blivit tillsagda att inte ha något med gruppen att göra, inte ens på sin fritid.

I flera kommuner har det dock visat sig att det är tillåtet att bära våra tröjor med vårt tryckta budskap. Vad är skillnaden? Och vad är det de gör som förbjuder oss att bära tröjorna? Vad innebär det att vårdnadshavare och personal blir censurerade av både kommun och enskilda chefer? Kränker de åsiktsfriheten? Begår de brott mot grundlagen?

Demokrati innebär att vi har ett öppet samhälle. Den måste ständigt hållas vid liv, ständigt erövras på nytt och inte något vi kan ta för given. Det är en ynnest att få leva i ett land där vår yttrandefrihet och åsiktsfrihet är skyddad enligt denna grundlag. Denna rätt till att yttra sig och ha fria åsikter sträcker sig långt innan någon blir förbjuden att tala. Nu åberopar vi dessa rättigheter att med alla tillbuds stående, lagliga medel framföra vårt budskap att uppmärksamma förskolans situation. Den är ohållbar på för många förskolor i Sverige! Och långt ifrån likvärdig. Det är fortsatt #pressatläge till den dag vi får en förskola i enlighet med de krav som professionen gemensamt har kommit fram till. De krav som behövs för en likvärdig förskola av kvalité och världsklass.

Och vi säger kaxigt: vill ni inte att vi ska bära våra t-shirts på arbetstid, ge oss då arbetskläder att bära för både inom- och utomhusaktivieter. Då kan vi bocka av ett av våra krav. Fram till dess kommer vi stolt bära våra tröjor som våra arbetskläder.

#pressatläge

 

Förskoleupproret

Anki Jansson, Admin Förskoleupproret, Leg. Förskollärare

Katrin Nörthen, Admin Förskoleupproret, Leg. Förskollärare

Annica Järking, Admin Förskoleupproret, Fd. Förskolechef

Annette Nord, HSO Lärarförbundet, Leg. Förskollärare

Diana Hall, HSO Lärarförbundet, Leg. Förskollärare

Anna-Karin Salomonsson, HSO Kommunal, Barnskötare