Hur vill vi ha det?

Partille

Ska vård och omsorg om våra sjuka äldre anpassas efter budget eller ska budgeten anpassas efter behovet?
Ska vi ha en god arbetsmiljö där personalen kan få förutsättningar för att uppfylla lagar och riktlinjer utan att sätta sin egen hälsa i pant?
Ska vi se till att det finns någon i framtiden som vill, orkar och har kunskap att ta hand om oss när vi blir gamla och sjuka?
Ja du, hur ska vi ha det?
Lisbeth