Håll till höger

Partille

Svar till Sävedaling, PT 29/3.

Givetvis så håller man till höger, det infördes 1967. Men dålig information och undervisning och utbildning så går många personer till vänster och även kör bil i vänsterfilen där det finns tre filer att välja på.
Skolan och föräldrar bör lära sina barn att hålla till höger så blir det färre olyckor och billigare körkort. Och vid ett övergångsställe skall man hålla till höger så de mötande kommer på din vänstra sida, och att man respekterar röd gubbe. Gör en studieresa till Tyskland, de har lärt sig detta med respekt, vi tillhör ju EU numera.
M.v.h. håll till höger