Skärmdump
180424. En skärmdump från webbsändningen av tisdagens kommunfullmäktige.

Fortsatt politisk splittring om Eco Park

Partille

Ett dansuppträdande av Adam Henriksson från kulturskolan inledde tisdagens möte i kommunfullmäktige. Ordförande Inger René (M) tackade Adam.

Därefter gick redovisningschef Katarina Heglind upp i pulpeten och pratade om årsredovisningen för 2017 och berättade hur de 2 miljarderna fördelats i kommunens olika verksamheter.

På punkten allmänhetens frågestund var det ingen som ville göra sin röst hörd. Ordet gick vidare till kommunchef Per Bäckström som informerade om att Shabab Sarmadi från Göteborgs stad anställts som ny lokalförsörjningsstrateg.

– Jag har även glädjen att presentera Ingrid Claesson som ny kommunikationschef, hon kommer närmast från samma tjänst i Härryda kommun. De är inte så glada där, men kul för oss, säger Per Bäckström.

Sverigedemokraternas Matz Dovstrand var sedan uppe och frågade om tryggheten i Partille. Matz nämnde vad delar av trygghetsundersökningen gett för resultat och även inbrottsstatistik för villor som ökat kraftigt.

– Vi kan givetvis göra ännu mer för att bli ännu bättre, svarade Stefan Svensson, kommunalråd (M).

Stefan nämnde exempelvis arbetet mot klotter och nedskräpning. Och när det gäller inbrott berättade han att det har inletts projekt med mer grannsamverkan, han nämnde även alternativet med mer kameraövervakning.

Ombudgetering

Punkten där årsredovisningen skulle godkännas inleddes av kommunalråd Stefan Svensson (M) och han nämnde bland annat Partille arenas första helår och sammanfattade det med ordet ”succé”.

– Och jag vill avsluta med ett stort tack till alla medarbetare i kommunen.

Ombudgetering av investeringsmedel var en del av samma punkt och gällde extra medel till Finngösa Eco Park 2018, totalt 7 miljoner kronor. Något som Centerpartiets Anna Strand inte tyckte om.

– Det är något provocerande att finna att den nu finns med i investeringsbudgeten. Ni i S och M kanske tycker att det hör hemma här, men vi ställer oss inte bakom dessa ombudgeteringar, säger Anna Strand.

Förslaget klubbades

Matz Dovstrand (SD) höll med Anna Strand om att ombudgeteringen inte skulle bifallas, även Linus Johansson (V) höll med. Likaså Markus Lund (KD) höll med Anna Strand, däremot yrkade de bifall för årsredovisningen. Och Lionel Bylund (MP) ville att ombudgeteringen gällande Finngösa Eco Park skulle strykas helt.

Eva Carlsson (S) var uppe och poängterade vikten av att göra Partille kommun till en attraktiv arbetsplats. Det blev votering om de tre förslagen där beslutet blev att KS förslag gällande ombudgetering klubbades igenom.