Bild: Jonna Andersson
ÖKAT INTRESSE. Antalet sökande till Partille gymnasium fortsätter att öka.

Fortsatt fler sökande till gymnasiet

Partille

I flera år har antalet sökande till Partille gymnasium ökat. Så även i år. Prel­i­minärantagningen är klar och siffrorna visar på ett fortsatt ökat intresse för Partille gymna­sium.

– Generellt sett så ser det bra ut. Antalet sökande fortsätter att öka och det är väldigt skönt att det går åt rätt håll hela tiden, säger rektor Susanne Krook.

För två år sedan hade 71 valt Partille gymnasium i första hand vid preliminär­antagningen. Förra året hade den siffran stigit till 82 och i år har det ökat ytterligare till 94.

– Extra roligt är att ­intresset för bygg- och elprogrammet har gått upp, säger Susanne Krook.

Kan bli två klasser

På de praktiska programmen har man under några år haft svårt att fylla platserna men arbetet med att för­söka göra dessa program mer attraktiva ser alltså ut att ha gett frukt.

– Nu står vi i valet och kvalet om vi ska utöka till två byggklasser eller inte. Målet är att så småningom ha två bygg- och två samhälls­klasser men vi vill inte växa för snabbt och bli stående med tomma platser, förklarar Susanne Krook.

En annan positiv utveckling som rektor Susanne Krook gärna lyfter fram är att många fler av kommunens egna elever ser Partille gymnasium som ett alternativ.

– Det är roligt att alla skolor i vår kommun nu är representerade på gymnasiet.

Precis som antalet sökande stigit fortsätter också antalet elever som i någon form kan tänka sig Partille gymnasium att öka. Från 487 förra året till 538 i år.

– Partille är numera ett alternativ, säger Susanne Krook.

Just nu har man närmare 100 lediga platser men så brukar det se ut runt preli­minärantagningen och det är inget som oroar i nuläget.

– Den siffran kommer att se annorlunda ut efter den sista antagningen. Det är många elever som löser behörigheten under våren och en del har inte bestämt sig ännu, säger Susanne Krook.

Examen är målet

Målet har varit att ni ska fylla alla platser 2019 och att ni fram till dess ska öka succe­ssivt. Följer ni prognosen?

– Ja, det gör vi.

Nu har man byggt om och elevantalet är på väg upp. Vilka utmaningar väntar framöver?

– Vår största utmaning är att alla elever som startar ska gå klart sin utbildning och ta sin examen. Så nu handlar det om kvalitativa processer och det är väldigt viktigt att skapa optimala lärmiljöer, säger Susanne Krook.