Feministiskt självförsvar på schemat

Debatt

Idag kallar sig majoriteten av alla politiker sig för feminister men trots detta så är det få förslag som faktiskt har lagts och bedrivits igenom för att förbättra tjejers levnadsvillkor. Det sexualiserade våldet gör sig ständigt påmint och vi hör hela tiden nya vittnen som berättar om hur sexuella trakasserier och kränkningar är en del av vardagen samtidigt som politiker endast tittar på. Vi vill att det varje dag skall ägnas tid åt att bekämpa och motverka det sexualiserade våldet, vi vill ha feministiskt självförsvar på schemat som ett svar på det våld som vi tjejer utsätts för.

Många skolor har idag någon slags jämställdhetsplan för att motverka att tjejer behandlas sämre än killar – men ändå verkar inget praktiskt arbete faktiskt hända. Tjejer blir fortfarande behandlade illa i skolor, både av jämn­åriga och äldre, och var tredje tjej som har besökt en ungdomsmottagning vittnar om att hon har blivit utsatt för sexuella trakasserier och kränkningar. Ett aktivt sätt att motverka och förebygga detta är genom att införa ett erbjudande om feministiskt självförsvar i skolan.

Feministiskt självförsvar är ett självförsvar av tjejer, för tjejer, där vi får lära oss att vi är värda att försvara. Vi får lära oss olika tekniker för att hitta våra gränser och även att mentalt, verbalt och fysiskt försvara oss. Det är ett praktiskt, och som tidigare nämnts, aktivt sätt att arbeta mot det sexualiserade våldet.

Enlig Brottsförebyggande rådets (Brå) nationella trygghetsmätning har otryggheten bland kvinnor aldrig varit så hög som nu. Så mycket som en tredjedel av unga kvinnor och tjejer uppger att de är mycket eller ganska otrygga när de går ut sent på kvällen och en stor del av dessa uppger även att de avstår helt från att gå ut på grund av otrygghet. Skolan och samhället har ett ansvar för att se till att alla känner sig trygga oavsett vilket kön en har.

Vi kräver en förändring nu! Att en så stor del av befolkningen vardagligen känner denna rädsla för detta våld är inte hållbart och vi kan inte längre acceptera att politiker endast passivt ser på. Feministiskt självförsvar är ett svar på detta, på känslan av otrygghet som vi tjejer bär på.

Sedan 2015 erbjuds tjejer i åttan inom Göteborgs kommun feministiskt självförsvar. Vi kräver nu att Partille kommun tar steget framåt för att motverka det sexualiserade våldet och inför feministiskt självförsvar på schemat. Det är dags att politikerna tar det här på allvar.

Det är dags för feminism. På riktigt. För att vi är värda att försvara!

Vendela Ahlin
Ung Vänster Centrum-Östra