Det goda livet inget för unga och gamla

Partille

”Mitt i det goda livet” är en slogan som Partille kommun kör hårt med. Det stämmer verkligen för varken ung eller gammal omfattas av den. Det blev uppenbart när årsredovisningen för kommunen presenterades på veckans kommunfullmäktige. Flera av de enskilda nämnderna hade gått minus under året men det totala resultatet räddades kortsiktigt av att kommunen sålt av mark. Inte hållbart ekonomiskt i längden kan man tycka.

En nämnd sticker ut speciellt eftersom den varje år redovisar röda siffror. Det är vård och omsorgsnämnden. Frågan är vad det innebär för brukarna? Undersökningen av måluppfyllelsen för verksamheten ger en indikation på att de inte är nöjda med den rådande situationen. Brukarna ger underkänt när det gäller den upplevda tryggheten, höga antalet personal som gör hembesök och behovet av att få komma ut tillfredsställt. Känns som rimliga krav för hemtjänsten att uppfylla för att en brukare ska uppleva att hen får del av det goda livet.

Det finns mycket roligt att hitta på i Partille på fritiden men större delen av tiden tillbringar ändå barn och unga i förskola och skola. Om dessa verksamheter år efter år får anpassas sig till Alliansens allt för snålt tilltagna budget så bidrar det inte till ett skapa det goda livet, varken på kort eller lång sikt. Tvärtom så försvårar det möjligheten för dessa verksamheter att kompensera alla de förskolebarn och elever vars föräldrar inte har resurser att ge dem samma möjligheter att lyckas som andra.

Om Vänsterpartiet vinner valet så ska ”Mitt i det goda livet” ersättas av en strävan mot ”Allas rätt till det goda livet”. Det är vad vi kallar jämlikhet. Det handlar inte bara om vår politiska övertygelse utan vi vet genom forskning att ett mer jämlikt Partille skulle gynna alla. Mindre kriminalitet, bättre hälsa, högre skolresultat och förbättrad livskvalité. Den dagen som kommunens årsredovisning visar det är vi nöjda. Fram tills dess kommer vi fortsätta kämpa.

Linus Johansson (V)
Ledamot kommunfullmäktige