Är du riktigt normal?

Partille

Idag behöver jag tänka på normalitet. Vad är det? Ett snitt, ett medelvärde, majoritet kanske? Jag funderar på varför vi behöver ha något som vi kallar för ”normalt”. För normalt kan ju ändå vara så olika beroende på var och när du befinner dig. ”Normalitet” är ju socialkulturellt skapade värderingar för att dela upp medmänniskor i olika hierarkiska fack med olika värde för att veta hur du ska förhålla dig till dem.

Oj, där tappade jag kanske många läsare direkt. Det är lite jobbigt att använda sina tankar i dessa banor i vardagen. Känns om något som hör ungdomen till, att filosofera om ens existens och tillhörighet. Nu måste du tänka på leveranstider på jobbet, vad vi ska äta till middag, om ungarna har rätt skor för vädret, hur du ska slingra dig ur den där festen du inte vill gå på eller att du måste samla dig och ringa det där samtalet.
Men jag vill utmana dig lite nu. Utvärdera din solidaritet mot människan.

Du kanske hört talas om Nelson Mandela och Desmond Tutu? Dessa två tycker jag karakteriserar medmänsklighet och rätten till frihet. De är två killar som lever enligt en filosofi/världsåskådning som heter Ubuntu. En definition av Ubuntu är att ”Jag är vad jag är på grund av att du är.”, alltså vi behöver varandra och relationer till varandra för att finnas och vara. Jag är människa för att jag tillhör och deltar.

Jag upplever den tanken väldigt prestigelös och något jag eftersträvar. Om du vill kalla dig människa så ser du din egen existens i relation med att andra finns och inser vikten av sammanhållning och av att stå upp för och hjälpa de som kanske inte kan föra sin talan själv. Du talar för ett empatiskt samhälle där alla har rätt att bestämma och styra över sitt eget liv.
”En droppe, droppad i livets älv, har ingen kraft att flyta själv.
Det ställs ett krav på varenda droppe, Hjälp till att hålla de andra oppe!” -Tage Danielsson

Men hur kan du hjälpa alla dessa droppar av människor som finns i vårt samhälle? Hur kan du påverka ditt samhälle att bli mer humanistiskt och inkluderande?
Jo, du kan se till att alla mänskor har tillgång till de tre grundläggande behoven du som människa behöver
– Fysiskt (mat, luft, vatten m.m.)
– Trygghet (säkert och stabilt)
– Socialt (kärlek och vänskap)

Det enda normala måste vara att ikraft sätta alla medborgare till bemyndigande att förbättra sina egna livsvillkor, så de kan ha mat för dagen, någon trygg stans att bo och vara och ge alla tillgång till gemenskap, vänskap och kärlek! En stor brist idag, är det sist nämnda. Vårt egoistiska behov av att rangordna människor i olika värde sätter många, många utanför ”snittet” och därmed förlorar de sitt människovärde. Vill du bidra till det?
Inkludering är det enda normala.

(en reaktion på Liberalernas ledare Jan Björklund debattartikel i DN, 21 april 2018)

Karin Vasen