Alliansen låter välfärden svälta i Partille

Partille

Kommunen går med 35 miljoner kronor plus samtidigt som förvaltningarna får trolla för att få verksamheterna att gå ihop och ändå räcker inte pengarna till. Bakom underskotten i de olika nämndbudgetarna finns en medveten strategi från Alliansens sida att driva på kostnadsjakten i de kommunala verksamheterna. ”Vi måste ha stenkoll pengarna” är ekonomichefens mantra (se PT 12/4). Aldrig att du hör en förvaltningschef beklaga sig över de snäva budgetramarna eller efterfråga mer pengar från politiken. De enda som är riktigt ärliga är första linjens chefer. Deras stående svar till personal som visar på de skriande behoven bland äldre, elever och funktionshindrade är ”Vi har inte råd” eller ”med vilka pengar då”. Det vi ser är en ständigt pågående målkonflikt mellan brukarnas behov och målet att driva den kommunala verksamheten till lägsta kostnad.

Symptomen på att kommunen är kraftigt underfinansierad kan vara svårbedömt för vanligt folk. De stigande sjuktalen bland kommunanställda är ett mått på att något är fel men stannar ofta vid siffror, att skolan år efter år tilldelas bland den lägsta skolpengen i landet (se Lärarförbundets statistik ”Bästa skola”) och de konsekvenser det får för verksamheten kan vara svåra att överblicka. Nej, det tydligaste tecknet är vägnätet i Partille som Alliansen låtit förfalla under 10 år. Underskottet uppgår i år till 97 miljoner och fortsätter att växa på grund av en för snål budget.

Alliansen brukar beskylla oss för att vi vill ge allt till alla men deras alternativ att ge allt till några få är ju så mycket sämre och orättvisare. För oss är en bra välfärd en förutsättning för det goda livet i Partille för alla. Därför vill vi bygga välfärden starkare i kommunen, med bra skolor för alla elever, mindre barngrupper på förskolan, ge hemtjänstpersonalen mer tid för brukarna, en socialtjänst där personalen orkar möta behoven för de mest utsatta och en allmännytta som kan erbjuda lägenheter till rimliga hyror för unga, gamla och ensamstående. Vi i Vänsterpartiet är stolta över att vara ”välfärdsnördar”.

Linus Johansson
Vänsterpartiet