Svar till ”Frusna elever” PT 1/3

Debatt

Det är ingen skön känsla att sitta och frysa på lektionerna. Vi önskar naturligtvis en så jämn inomhustemperatur som möjligt men de senaste veckorna har det varit kallt och blåsigt ute, något som kan påverka inomhustemperaturen. För att kunna lösa detta finns det hjälp i de rutiner vi har på skolorna. Se till att ta upp frågan i klassrådet som tar det vidare till elevrådet. Vaktmästaren på skolan kan sedan hjälpa till att mäta temperaturen under några dagar för att se om något är fel.
Med vänlig hälsning

Jonas Olausson
Avdelningschef Serviceorganisationen,
Utbildningsförvaltningen
Partille kommun