Svar från Socialdemokraterna om insändare om skolan

Debatt

På Partille Tidnings insändarsida 22 mars var skolan i blickfånget. I flera insändare skrev elever om så skilda områden som färre ämnen i skolan, bättre skoldatorer, idrott, skolmaten och sex och samlevnad. Intressant och välskrivet!

Det finns många kloka tankar i insändarna. Vissa av frågorna, som till exempel den om sommar- och vintertid, kan vi inte påverka här i kommunen, men mycket av det andra kan vi styra. Vi vet till exempel av forskningen att det är viktigt att få röra sig i skolsammanhang. Det påverkar hälsan positivt och ger förutsättningar för goda studieresultat.

En av skolans stora utmaningar framöver är digitaliseringen där både tillgång till bra digitala verktyg och kunskaper inom programmering ingår. Vi social­demokrater har lyft frågan och i Partille pågår ett arbete med att införa programmering. Vi vill också nämna den läroplansändring som föreslagits av den socialdemokratiskt ledda regeringen. Från och med hösten kommer nämligen programmeringen utgöra en större del i undervisningen. Bra, tycker vi!

Ytterligare en fråga som vi socialdemokrater har drivit är den om fyrverkerier, där vi vill att kommunen ska ange vissa områden där fyrverkerier kan användas. I denna för många viktiga fråga har den borgerliga majoriteten inte presenterat någon lösning.

När det gäller maten så har vi haft nöjet att besöka de flesta skolor och smakat på dagens lunch. Överlag har vi bra och närings­riktig skolmat i Partille. På alla skolor ska det finnas både matråd och möjlighet till att önska rätter det vill säga eleverna ska kunna påverka matsedel och miljö. Det framgår inte av insändaren om det varit någon dialog med skolans personal. Om inte, gör er röst hörd!

Avslutningsvis vill vi tacka för de synpunkter som kommit. De är till stor hjälp i vårt politiska arbete och vi ser fram emot en fortsatt dialog. Ni når oss på sociala medier och e-post, som ni hittar på kommunens hemsida.
För Socialdemokraterna i Partille.

Bengt Odeholm
vice ordförande Utbildningsnämnden

Isabelle Asadian
ledamot kommunstyrelsen