Akrivbild: Björn Dinau

Stor risk att drabbas av inbrott

Partille

Partilleborna löper störst risk i länet att drabbas av villainbrott. När inbrotten sätts i relation till antalet småhus hamnar Partille på plats 280 av Sveriges 290 kommuner.

Under 2017 polisanmäldes 2 165 villainbrott i länet, vilket är en minskning med 17 procent jämfört med 2016. Länet hamnar på fjärde plats när inbrotten sätts i relation till antalet småhus. Totalt drabbades 0,63 procent av länets småhus av inbrott, vilket är under rikssnittet på 0,67 procent.

I Partille ser siffrorna dystrare ut. Antalet villainbrott ökade rejält under 2017, från 78 till 120.

– Bland länets kommuner var det åtta stycken som låg sämre till än riksgenomsnittet. Värst var det i Partille där 1,7 procent av småhusen drabbades av inbrott. Det borde vara en väckarklocka för både småhusägarna, polisen och kommunen, säger Lena Södersten, förbundsjurist på Villaägarnas Riksförbund som ligger bakom statistiken.

Grannsamverkan

Inspektör Johan Anderland på polisen i Nordost arbetar med grannsamverkan i upptagningsområdet och är den som har bäst koll på inbrotten som sker i Partille. Varför antalet inbrott ökade så kraftigt under fjolåret kan han inte svara på men problemet med många villainbrott är inget nytt för Partille.

– Så länge jag har arbetat i området har Partille haft väldigt mycket inbrott. Det är svårt att säga varför det ser ut så. Det kan finnas flera anledningar. Närheten till E20 och möjligheterna att snabbt ta sig därifrån kan vara en faktor, säger Johan Anderland.

Hur ser det ut så här långt i år?

– Hittills i år har 26 inbrott anmälts. Jämför man med samma period förra året hade 42 anmälningar gjorts. Så det ser bättre ut men det är fortfarande många, säger Johan Anderland.

Många föreningar

Hur ser det ut med grannsamverkansföreningar i Partille?

– Där har man satsat mycket och vi har ganska många föreningar i Partille. Framför allt i Sävedalen och Partille, säger Johan Anderland.

Enligt honom kan man tydligt se på statistiken att få av inbrotten sker inom grannsamverkansområden.

– De flesta inbrotten sker i områden där man inte har någon grannsamverkan och de inbrott som sker i områden med grannsamverkan beror ofta på missar, till exempel att man lämnat en stege framme, berättar Johan Anderland.

Han tror att bästa sättet att minimera risken att drabbas av inbrott är att följa grannsamverkanskonceptet.

– Har man en riktigt bra grannsamverkan och följer konceptet efter konstens alla regler så ska det mycket till för att man ska drabbas av inbrott.

Bjuder in till träff

Partille kommun ser allvarligt på statistiken och har därför tagit initiativet till ett informationsmöte.

– Då kommer Johan Anderland att berätta hur man går tillväga för att starta upp en grannsamverkansförening. Efter det finns det även tid för frågor, säger Sigbritt Andreasson, folkhälsoutvecklare på Partille kommun.

– Det här känns som ett viktigt folkhälsoarbete, att invånarna kan känna sig trygga. Vi påbörjade en stor satsning förra våren med vår trygghetsundersökning och det här är en fortsättning på det arbetet. Vi vill försöka bidra så gott vi kan och informationsträffen är ett sätt, säger Sigbritt Andereasson.

Informationsmötet kommer att hållas i hörsalen i Kulturum den 17 april mellan klockan 18-19.

Statistiken från Villaägarnas Riksförbund visar att det är stora skillnad i risken att bli drbbad av inbrott i länet. Störst risk för att bli drabbad löper alltså villaägare i Partille, följt av Göteborg och Lerum. Medan husägare i Öckerö kommun kan vara ganska lugna, där anmäldes endast ett inbrott under 2017.