Bild: BJÖRN DINAU

Stöld bakom lex Sarah-anmälan

Partille

Vård och omsorgsnämnden i Partille kommun har anmält en stöld som skett ur en brukares låsta medicinskåp. Ett skåp som endast personal ur hemtjänsten haft tillgång till.

Det var i januari i år som en brukare blev av med kontanter till ett värde av 1 000 kronor. Pengarna förvarades i brukarens låsta medicinskåp över en helg och försvann då. Endast hemtjänstens personal har tillgång till nyckeln till skåpet och därför har nämnden nu valt att lex Sarah-anmäla händelsen till IVO, inspektionen för vård och omsorg.

Enligt anmälan har man med anledning av den inträffade händelsen vidagit flera åtgärder, bland annat har man kontrollerat att det finns rutiner för kontroll av utdrag ur belastningsregistret innan anställning och att den rutinen följts. Man har även kontrollerat säkerheten rörande nyckelhantering samt förekomsten av ensamarbete. Dessutom planeras ett APT framöver där enhetschef, kommunens säkerhetsansvarig samt personalspecialist informerar om vad en anställning innebär.