”S och M vill förstöra Sävedalen!”

Debatt

På veckans kommunfullmäktige blev det klart att S och M har blivit fartblinda. De två betongpartierna vill bokstavligen köra över folkomröstningen i Partille kommun från 2004 när medborgarna röstade nej till en väg genom Finngösaravinen med ett nytt planförslag.

Den här gången vill de inte bara bygga en väg som kommer skövla den unika naturen i Finngösaravinen, utan höghus längs med Ugglumsleden genom Södra Sävedalens villamiljö. Just satsningen på nya bostäder är själva huvudargumentet för en ny väg. Vilket i sig talar emot att bygga nya bostäder om det är till priset av en väg som för alltid förstör den gränslöst sköna naturen i Finngösaravinen.

Planförslaget är omodernt och representerar en syn på ett samhällsbygge anpassat för bilismen. För att klara klimatet så är framtiden inte mer bilar utan mindre. Vi ser redan en utveckling där bilgarage ställs om till andra verksamheter, färre som tar körkort och självkörande bilar som kommer revolutionera transportsektorn. Nej, ett mer framtidsinriktat förslag hade varit att bygga bostäder utifrån en nollvision, för människor som valt att inte köra bil, utan istället vill åka mer kollektivt, cykla eller gå.

För mig är det fullständigt obegripligt hur en kommunpolitiker boende i Partille kan rösta för ett planförslag som hotar något så vackert som naturen i Finngösaravinen. För om du någon gång vandrat genom Finngösaravinen, när vitsipporna slagit ut på våren, gått längs den porlande bäcken och hört fågelsången då borde det vara omöjligt att ställa sig bakom ett vägbygge. Detta är en ödesfråga som vi uppenbarligen bara kan vinna genom en proteststorm från oss som bor i Partille. Gör din röst hörd i Facebookgruppen ”Rädda Finngösaravinen”!. Återigen måste vi visa de två maktfullkomliga partierna att demokrati handlar om att lyssna på medborgarna annars så förlorar man sitt politiska förtroende. Valet 2018 kommer stå mellan oss som vill försvara den naturnära boende miljön i Partille och de som vill förstöra de värdena. Vad väljer du?

Linus Johansson
Vänsterpartiet