Arkivbild: Björn Alm
Byte. Från och med april är det Renova som hämtar soporna i Partille kommun.

Renova tar över avfallshämtningen

Partille kommun

Från och med den 2 april tar Renova över hämtningen av hushållsavfall och matavfall i Partille. Vid bytet tar Partille kundcenter över hanteringen av frågor om avfallsabonnemang och avfallshämtning.

Det var i november förra året som kommunen sa upp avtalet med Renonorden efter en period med stora problem med sophämtningen där bolaget till slut krävdes på vite. Nu tar Renova över sophämtningen och tillsammans med kommunen arbetar de nu för en så smidig övergång som möjligt.

– Till största delen kommer allt att löpa på som vanligt. Sen är det möjligt att man under entreprenaden kommer att se över rutter och effektivisera verksamheten, säger Per Söderqvist, teknisk chef på kommunen.

Inledningsvis kommer hushållsavfall och matavfall att tömmas av två olika bilar men under senare delan av 2018 kommer Renova att byta till tvåfacksbilar som kan hämta allt avfall samtidigt.

Under avtalet med Renonorden fungerade sophämningen stundtals dåligt. Vad förväntar ni er av Renova?

– Vi förväntar oss att det ska vara hög kvalité på tjänsterna från Renova. Sen är det alltid lite stökigt vid ett byte av en entreprenör så första veckorna får vi räkna med lite störningar, säger Per Söderqvist.

Kommunen ber via ett meddelande på hemsidan att invånarna har överseende med eventuella missar under de första veckorna. Om ditt kärl inte blir tömt på angiven dag ska du låta kärlet stå ute till tömning sker.

– När allt fallit på plats kommer man att ta tag i verksamhetsutvecklingen, säger Per Söderqvist.

Beställning av nya matavfallspåsar görs som tidigare genom att klämma fast en papperspåse under locket på ditt sopkärl eller knyta fast en vanlig plastpåse på handtaget. Då levererar Renova en ny bunt med matavfallspåsar vid nästa tömning. Du kan även beställa nya påsar via Partille kundcenter.

Frågor kring avfallsabonnemang och avfallshämtning hanteras från och med 2 april av Partille kundcenter.