Prestigefyllt, naivt och onyktert

Debatt

På senaste kommunfullmäktigesammanträdet blev det en lång och meningslös debatt om södra Sävedalen och den nya vägen vid Finngösaravinen. Varför meningslös? Jo, med så mycket prestige, och med så många ovidkommande resonemang och argument som framfördes, så är det svårt att med ett nyktert sinne se debatten som annat än meningslös.

Man kan tycka vad man vill om eventuella naturvärden, och huruvida dessa äventyras eller inte av den planerade vägen, men angående den centrala sakfrågan för anhängarna av nyordningen i Sävedalen, det vill säga trafiksituationen, så kvarstår följande faktum:
1. Trafiksituationen, som även var ett argument för 30 år sedan, har inte blivit bättre av att politiker beslutat om byggnation av ännu fler bostäder i södra Sävedalen.
2. Om den nya vägen skall kantas av väldigt många nya bostäder så blir den rimligen också väldigt trafikerad, varför den naturligtvis inte kommer att bli det självklara valet för många boende i det nya välbefolkade södra Sävedalen. Vissa kommer då naturligtvis välja Sotenäs­vägen och Brattåskärrsvägen.
3. Till sist, om det blir som politikerna vill (att Partille skall gå från förort till förstad) och i högre utsträckning (med kultur, handel, restauranger och rekreation i Partille centrum) tillfredsställa invånarnas behov, då kommer trafikflödet i riktning mot Göteborg att minska, och flödet mot Partille centrum att öka.

Mot bakgrund av dessa tre punkter i kombination så förstår ju även ett barn att det antingen är vansinnigt naivt eller ohederligt av M och S att framställa den föreslagna vägen som lösningen på trafiksituationen. Här behöver vi tänka om!

Dick Andersson