• Arkivbild: BJÖRN DINAU
    NYTT. Nybyggnationer är den främsta förklaringen till att antalet invånare i Partille växte 2017, här det nya kvarteret på Gamla Kronvägen.
  • Arkivbild: BJÖRN DINAU
    VÄXER. Partille kommuns omvärldsstrateg Lennart Axring konstaterar att kommunen växte med 564 personer under 2017.

Partilleborna allt fler

Partille

Under 2017 ökade Partille kommuns befolkning med 564 personer. Det är den största ökningen på sju år.
– Till största del beror ökningen på inflyttning i nybyggnationer, säger Lennart Axring, omvärldsstrateg på Partille kommun.

Under 2017 passerade Sveriges befolkning en historisk gräns då folkmängden ökade med drygt 125 000 personer. I början av året passerade Sveriges befolkning tio miljoner i antal och vid årets slut var vi 10 120 242 personer, visar statistik från Statistiska centralbyrån (SCB).

För Partille kommun ökade
folkmängden med 564 personer, 319 män och 245 kvinnor, under 2017. Jämfört med 2016 är det en ökning med 1,5 procent och samtliga kommundelar ökade i invånar-
antal förra året.

– Norra Partille, där bland annat centrala Partille ingår, har ökat mest med 253 personer, säger Lennart Axring.

I Jonsered däremot är det mer blygsamma siffror då de bara ökade med två personer, men i Sävedalen ökade befolkningen med 231 personer.

– Till allra största del
beror det på att folk flyttar in i nybyggda bostäder, säger Lennart Axring.

För hela Sverige är det två saker som ligger bakom befolkningsökningen. Dels föds det fler barn än det dör personer, på det sättet ökade befolkningen med knappt 23 500 under 2017. Och den största anledningen är invandringen som om man räknar bort de som utvandrat gav en ökning på cirka 99 000 personer.

I Partille föddes det 398 personer vilket gav ett födelse-
netto på 132 personer. När det kommer till flyttnetto, det vill säga hur stor skillnaden var mellan de som flyttat in till kommunen och de som flyttat ut, blev siffran 432.

– Sedan har ungefär 1 600 personer flyttat inom kommunen också, säger Lennart Axring.

Lennart berättar också att Partille enligt befolkningsprognosen troligen kommer att bli 40 000 invånare
någon gång under 2021 och att befolkningen fram tills dess kommer att öka med i snitt 1,5 procent per år.

– Mycket beror på om de planer för nybyggnation som finns förskjuts eller inte. Om det blir så kan de bli år med små ökningar följt av år med mycket större ökningar.