Bild: JONNA ANDERSSON
SKAPADE DEBATT. Planprogrammet för Partille Eco Park splittrar Partilles politiker. Vid tisdagens fullmäktigesammanträde var det många som ville framföra sina åsikter i talarstolen.

Ja till Partille Eco Park

Partille

Kommunfullmäktige antog vid tisdagens sammanträde planprogrammet för Partille Eco Park. Frågan splittrar dock Partillepolitikerna och fem partier reserverar sig mot beslutet.

Den stora frågan inför tisdagens fullmäktigesammanträde var helt klart beslutet om planprogrammet för Partille Eco Park. Intresset för utvecklingsplanen för Sävedalen är stort. Under samrådet som pågick från den 2 juli till den 3 oktober 2017 inkom över 200 synpunkter från allmänheten. Och synpunkterna var många även under tisdagskvällen. Planen debatterades i nästan två timmar och inte helt överraskande stod vägen genom Finngösa i centrum.

– Vi i Centerpariet är konsekventa i denna fråga. Under flera decennier har vi drivit frågan om att Finngösa­ravinen ska få vara orörd och få vara det naturområde för alla våra Partillebor som den är i dag, inledde Anna Strand (C) debatten.

”Inte bara en väg”

Stefan Svensson (M) var näste politiker att stiga upp i talarstolen och han ville framför allt klargöra att ärendet handlade om ett plan­program.

– Det är alltså första steget där man ganska översiktligt anger vad man tänker planera i det här området, sade han och poängterade även att ärendet inte enbart handlar om Finngösaravinen och en eventuell väg genom Finngösaravinen.

Talarlistan fylldes sedan på med representanter från samtliga partier i fullmäktige. Bland argumenten mot att programmet skulle antas lyftes bland annat tidigare folkomröstning om en väg genom Finngösa. Medan de som var för talade om programmet i helhet, med nya bostäder men också om trafiksituationen i Sävedalen, med mycket bilar på små villagator. Fem partier, Centerpariet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna, yrkade återremiss, något som kan begäras av en minoritet motsvarande en tredjedel av ledamötena.

Majoriteten sa ja

När det blev dags för votering röstade en klar majoritet för ett antagande. Dock var de fem partierna som motsa sig förslaget bara en röst ifrån att få ärendet åter­remitterat.

Antagandet av planprogrammet innebär att man med utgångspunkt i programmet nu kan jobba vidare med att ta fram en eller flera detaljplaner för området. Ett arbete som kommer att påbörjas tidigast 2019 och då inleder man med vägfrågan.