Bild: Partille kommun
ÅRUNDAN.

Ingen Hälsans stig – men invigning av Årundan

Partille

Fullmäktige avslog i förra veckan en motion om att anlägga Hälsans stig i Partille med hänvisning till den planerade Årundan som kommer att invigas under året.

Det är fullmäktigeledamot Matz Dovstrand (SD) som den 23 maj 2017 ställde en motion angående att anlägga Hälsans stig i Partille. Fullmäktige hänvisade motionen till kommunstyrelsen för beredning och arbetsutskottet har därefter hänvisat den vidare till kultur- och fritidsnämnden för yttrande efter samråd med samhällsbyggnadskontoret.

Dovstrands motion fick avslag men han fick medhåll från kultur- och fritidsnämnden att det är viktigt att underlätta för människor att röra på sig och vara ute i naturen. Och det är också därför som man sedan lång tid tillbaka planerat för tre promenadslingor längs med Säveån i centrum. Leden kallar man för Årundan. På grund av bygget av Yllebron har märkningen av slingorna fått vänta men nu är skyltarna på gång.

– Arbetet med skyltarna är nästan färdigt. Tanken var att börja märka upp slingorna i nästa vecka men det beror lite på om det fortfarande är tjäle i marken eller inte. Allt ska i alla fall vara klart till invigningen som sker i samband med familjedagen den 21 april, säger kommunens folkhälsosamordnare Sigbritt Andreasson.

Tre slingor

Leden delas upp i tre slingor som fått namn efter djur i Säveån – Bävern, Laxen och Sländan. De är 0,8, 1,3 respektive 2,2 kilometer långa.

– Laxen är den längsta slingan, de andra är egentligen bara förkortningar av den genom att man tar av vid en tidigare bro.

Stigen har inga trappor eller branter och kommer att gå att påbörja var som helst på slingan. Vid varje bro kommer det att finnas en lite större skylt märkt med hur slingorna går samt lite allmän information.

Vad händer vid invigningen den 21 april?

– Det blir ett lopp för barn upp till tolv år. Eftersom det är så nära ån genomförs loppet som ett familjelopp, barnen springer alltså tillsammans med en vuxen, berättar Sigbritt Andreasson.

Kända förlöpare

Kommunen har tagit hjälp av SAIK med arrangemanget. Deltagarna kommer att kunna välja på tre sträckor, Sländan, Laxen eller en tillfällig bana för de allra minsta i Stadsparken som de kallar lilla Bävern. Det blir ingen tidtagning men samtliga deltagare får en medalj när de går i mål.

– Improve kommer vara på plats och hålla i gemensam uppvärmning för barnen. Dessutom kommer Mustafa ”Musse” Mohamed att vara förlöpare på Sländan tillsammans med sin dotter, säger Sigbritt Andreasson.

Malin Strand är förlöpare på Laxen.