Gratis lokaltrafik!

Debatt

Lokaltrafiken idag runt om i landet är väldigt smidig att förflytta oss med. Den kommunala trafiken vi har här i Göteborgsområdet är Västtrafik. Att åka kommunalt med Västtrafik och andra företag runt om i Sverige kostar pengar.

I nuläget så betalar vissa och vissa tjuvåker för att de kanske tycker att det är onödigt att slösa sina pengar på sådana resor. Men nu så kostar det pengar att åka och ibland finns det till och med kontrollanter som går på fordonet för att kolla att man har betalat, om man inte har gjort det då så får man kliva av på nästa hållplats, men det borde inte vara så för att vi gör jordklotet en tjänst att åka lokaltrafiken. Därför borde lokaltrafiken vara gratis.

För det första borde alla kunna få åka kommunalt även fast de inte betalar. Ungdomar upp till 18 år åker väldigt mycket buss, spårvagn och tåg till skolan, träningarna, men även för att träffa kompisar. Västtrafik har infört seniorkort, vilket är ett gratis busskort för dem som har fyllt 65 år eller är äldre. Varför får de gratis resor men inte vi andra?

För det andra förlorar Västtrafik 50 miljoner kronor per år på grund av alla de som tjuvåker (GT). Dessutom är biljettkontrollens syfte är att få fler att betala för sin resa och förebygga fuskåkande. Men även att de nu storsatsar för att stoppa detta med tjuvåkandet.

Ytterligare en anledning till att det ska vara gratis är att man har hört på nyheterna på tv angående miljökatastroferna så blir ozonlagret tunnare på vissa ställen just på grund av att vi släpper ut så mycket koldioxid för att vi åker så mycket bil, flyg. Men med båt så är det utsläpp i haven av bensin och oljor som skadar de levande varelserna i havet och gör så att de dör ut eller måste fly.

Enligt de svenska politikerna har det som mål runt om i landet att man ska åka mer kommunalt för att just minska ner på utsläppen men ska vi då betala för att åka lokaltrafiken bara för att inte släppa ut samma mängd av farliga ämnen. Nej för att det finns överallt att polerna håller på att smälta och att jorden blir varmare för just utsläppen och att vattennivån höjs för att det händer. Då borde de vara gratis för människor som åker mycket buss till t.ex. skolan för att man tycker att man gör något bra än att bara bli skjutsad överallt. Men även vi skolungdomar som inte bor i den kommun som man går i skolan i så måste man betala ganska mycket pengar för ett busskort. För t.ex. en person som bor i Göteborg men går i en skola utanför får den ett busskort för Göteborgs kommun men måste lägga till ganska mycket pengar, nästan upp till 2 000 kr för att kunna åka utanför Göteborg och till sin skola som ligger i en annan kommun. Så jag tycker att det borde vara gratis speciellt för skolungdomar men även vuxna för att vi gör en tjänst som åker kommunalt varje dag till skolan och sparar på jordens resurser.

Jag kan förstå att vissa människor kanske tänker att när vi blippar vårt busskort från automaten så dras ungefär 20 kronor och går direkt till företaget. Men vissa kanske tycker att om inte det kostar pengar att resa med Västtrafik så kommer företaget gå i konkurs.

Anledningen till att dessa lokaltrafikföretagen inte går i konkurs är att de får pengar från staten för att kunna tillverka transportmedlen, utbilda nya chaufförer och att kunna driva runt företaget på det sättet. Men företagen får också bidrag från sponsorer som sitter uppe i transportmedlet. Så om det hade varit gratis så hade inte företagen gått i konkurs för att de får pengar från staten och sponsorer.

Om vi inte behövde betala 20 kr varje resa så hade det inte varit så stor skillnad. Men hur går det ihop? För det första så föredrar Västra Götalandsregionen och Västtrafik att man ska åka kommunalt för att spara på jordens resurser men sen måste man betala mycket för att kunna göra det även fast företagen får pengar för att köra oss. Men nu så har ju dock fordonen byggts på ett miljövänligt sätt och drivmedlet på vissa fordon har blivit el istället för diesel eller nåt annat som skadar jorden.

Så sammanfattat så vill jag alltså att för ungdomar och vuxna ska vi åka gratis med lokaltrafiken just för att uppmana dem om att man kan göra det utan några klagomål om att det kostar pengar. Eftersom de rekommenderar att man ska åka kommunalt så är det en självklarhet att det ska vara gratis för oss som åker varje dag till skolan och jobb men måste då betala.

Min åsikt är att fler ska kunna åka kommunalt och då spara på jordens resurser utan att behöva betala för det. Låt oss åka gratis för att rädda vår värld!
Okänd