Höghöjdsbanan. Förra sommaren fick 25 ungdomar i Partille chansen att testa höghöjdsbanan High Adventure i Lexby.

Gratis aktiviteter en sommar till

Partille

Sedan 2016 har barn och unga i kommunen erbjudits kostnadsfria sommarlovsaktiviteter. Så blir det även i år och det är nu hög tid att söka bidrag om du vill arrangera en aktivitet.

Partille kommun har blivit beviljade ett bidrag från Socialstyrelsen på totalt 250 000 kronor till sommarlovsaktiviteter för kommunens barn och unga. Precis som tidigare år kan föreningar och andra aktörer söka bidrag för att arrangera en aktivitet och ansökningsperioden har nu öppnat.

– Maxbeloppet för en aktivitet är 20 000 kronor och sista ansökningsdag är 30 april, säger John Carlsson, fritidsledare och samordnare för sommarlovsaktiviteterna i Partille.

Aktiviteterna ska rikta sig till barn och unga mellan 6 och 15 år i Partille kommun och ska vara kostnadsfria för deltagarna. Aktiviteten ska också främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrunder. Det är även ett krav att både flickor och pojkars deltagande främjas.

– Förra året var 50 procent av deltagarna tjejer, vilket är jättebra. Vi har jobbat mycket med att nå den målgruppen och målsättningen är att det ska vara lika många flickor som pojkar, säger John Carlsson.

Exempel på tidigare aktiviteter är parkour, cirkusskola och fiskeläger. John Carlsson tror att årets bidrag kommer att räcka till ungefär 17 aktiviteter och han hoppas på samma bredd som tidigare år.

– Vi är väldigt nöjda med utbudet vi har haft. Det har varit en bra blandning på aktiviteter. Sen är det alltid roligt med nya aktörer och nya aktiviteter, säger han.