Frusna elever

Debatt

Den låga temperaturen i klassrummen riskerar elevernas hälsa och försvårar elevernas inlärning.
Under lektionerna måste man sitta stilla och då känner man kylan ännu mer. När man fryser har man fullt upp med att tänka på hur mycket man fryser och man fokuserar på kylan istället för skoluppgiften, vilket leder till oro i klassen. Dåligt fokus kan ofta leda till försämrad inlärning.

Det kalla klimatet i klassrummen kan få elevers och lärares immunförsvar att försämras. Detta kan i sin tur leda till att elever blir sjuka och missar lektioner, men också att lärare blir sjuka och att det på grund av lärarbrist kan bli inställda lektioner.

Enligt tidningen Illustrerad vetenskap blir man lättare mottaglig av virus då slemhinnan i näsan kylts ned. På grund av alla virus som ofta går runt på skolorna, är det alltså väldigt svårt att hålla sig undan dessa, samtidigt som det då är kallt i klassrummen.

Här ser vi att den låga temperaturen på mer än ett sätt kan leda till sämre utbildning.
En enkel lösning på problemet kan vara att höja värmen ett par grader i klassrummen. Dock tycker kommunen, rektorn eller andra ledande, att detta blir för dyrt. Jag tror, personligen, att det i längden blir billigare att hålla eleverna varma under lektionerna och därmed fokuserade och friska så att de kan ta till sig undervisningen.

Tänk dig till exempel en hel generation som är dåligt utbildad (i detta fall på grund av att det var kallt i klassrummen). Denna generationen kommer genom endast dess existens, att dra ner hela samhället rejält. Detta för att samhället har skyldighet att ge bidrag till dessa människor som själva inte bidrar med mycket. Även om bidraget är lågt och endast hjälper de outbildade människorna att överleva, kommer det att bli väldigt dyrt för samhället.
Texten ovan är ett extremt exempel, dock har jag hört att många andra skolor också har brist på värme.

Jämför nu det senare (att betala bidrag till outbildade människor) med det tidigare (att betala för ett par grader varmare i klassrummen). Svårt beslut? Nej.

Missnöjd elev