Arkivbild: Per Anger

Eco park mot antagande

Partille

En oenig kommunstyrelse skickade i förra veckan planprogrammet för Partille eco park vidare till fullmäktige för antagande. SD, V och MP yrkade avslag.

När planprogrammet för Partille eco park var ute på samråd mellan juli och oktober i fjol kom inte mindre än 225 yttranden in till Partille kommun. Åsikterna från invånarna rörde framför allt de planerade höghusen, följt av oron att dagens natursköna områden ska försvinna och flera uttryckte även att trafik­situationen kan komma att bli problematisk och störande för de boende.

Har man gjort några förändringar i det planprogram som nu skickas vidare till fullmäktige för antagande?

– Det har inte gjorts några större förändringar i själva programmet, säger kommunstyrelsens ordförande, Stefan Svensson (M).

Han är dock angelägen om att påpeka det faktum att det handlar om ett planprogram och inte någon detaljplan.

– Det här är första stadiet. Sen återstår det i ett detaljplaneskede att studera närmare hur själva utformningen kommer att se ut. Och i det här fallet handlar det inte om en detaljplan utan flera.

Likt flera av de yttranden som kommit in berättar han att kommunstyrelsen också reagerat på skisserna på bostäder i programmet.

– Det var något som vi reagerade på och vill framföra. Bostadsbyggandet med volymer och höjder är något man får titta närmare på i detalj­planeskedet. Och det är inte alls säkert att utformningen kommer att se ut som de skisser som finns med i plan­programmet, säger Stefan Svensson.

Under sammanträdet den 6 mars yrkade Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet avslag men majoriteten var för att programmet skulle vidare till kommunfullmäktige för ett antagande. Fullmäktige sammanträder nästa gång den 27 mars.