Dålig mat – dåliga resultat

Debatt

Dålig skolmat ger dåliga resultat! Självklart, tack för artikeln med ett rop från en ”hungrig elev i åttan”. En vuxen skulle aldrig acceptera det ni elever har fått i matväg under en skoldag.

Läser man matsedeln ser det väldigt bra ut men jag har under flera år sett och hört och luktat mig förbi matsalen i Furulunds skola. Med fyra barnbarn kan jag inte annat än hålla med det barnen säger om skolmat och trivsel och ljud. Dålig mat äter de inte och vid god mat, ja då har det inte funnits tillräckligt utan den kan vara slut när man kommer till matsalen om man skall äta bland de sista. Högstadieeleverna köper något i affären. De yngre kan inte det utan ibland har måltiden bestått av en morot. Vart tar all mat som slängs vägen? Vem sköter kontrollen av vad som serveras? Vi betalar skattemedel till detta som vi anser är viktigt för att barnen skall få en fungerande skoldag med bra mat.

Nu är det valår Kom nu fram ni politiker och prova att äta en dag på skolan, utan att tala om det i förväg.
Eller ge föräldrar en gratiskupong att under året när som helst slinka in och äta för att kunna bedöma hur barnen har det vid måltiderna.

Eller skall vi skicka med matlådor med barnen så att de inte skall behöva vara hungriga?
Farmor/mormor