”Besluten tas där de ska tas”

Partille

Kommunalråd Stefan Svensson (M) delar inte fullmäktigeordförandes bild av att färre beslut fattas i kommunfullmäktige idag.
– Det har inte skett någon ändring av delegationen de senaste tio åren.

Första kommunfullmäktigesammanträdet för året ställdes in i slutet av januari på grund av för få ärenden. Något som fullmäktiges ordförande, Inger René (M), inte var speciellt nöjd med.

– Jag är genuint orolig, det är allvarligt för demokratin. Det kan inte vara så att frågorna har blivit färre, det betyder att besluten fattas någon annanstans. Min tro är att det är mer som delegeras, till kommunstyrelsen och till förvaltningscheferna, sa hon då.

Men hennes bild delas inte av kommunalrådet Stefan Svensson (M).

– I Partille har vi en traditionell nämndorganisation, där respektive nämnd tar beslut inom sitt ansvarsområde, säger Stefan Svensson.

De senaste tio åren har totalt åtta sammanträden ställts in. 2007 ställdes hela tre möten in och 2016 ställdes två in. Annars handlar det om enstaka sammanträden 2012, 2013 och 2017. Antalet ärenden har under samma period legat på en jämn nivå. Mellan 116 och 134 ärenden på ett år.

– Att enstaka sammanträden ställs in är inget ovanligt och antal ärenden ligger också på en normal och jämn nivå, säger Stefan Svensson, som tror att Inger René kanske jämför med en tid då samhället såg väldigt annorlunda ut.

– På 70- och 80-talet hade vi ett helt annat samhälle. Då allt, även på detaljnivå, skulle upp i fullmäktige.

Politiker tar besluten

Och var fattas de besluten idag?

– Fullmäktige har delegerat beslut till nämnderna utifrån deras ansvarområden, men det var längesedan man gjorde det.

Så det är fortfarande politiker som tar besluten och inte tjänstemän?

– Absolut. Besluten tas där de ska tas, i respektive nämnd. Och det som ska upp i fullmäktige tas upp i fullmäktige, säger Stefan Svensson.

Kommunfullmäktigemötena i Partille är ofta ganska korta. Vad beror det på?

– Längden på mötena beror på om det är många ärenden där det blir debatt eller inte. Oftast är det interpellationer och motioner som debatteras mest.

”Gott klimat”

Och i Partille lämnas det in ganska få motioner.

– Det är riktigt. Oftast är det oppositionen som skriver motioner för att lyfta sin politik. Det behöver man inte riktigt i samma utsträckning när man är i majoritet.

Vad säger du om att det inte är mer politisk debatt än det är?

– Vi har ett väldigt gott politiskt klimat i Partille. Där vi har en samsyn går det ganska snabbt att ta beslut. Och vi tar diskussioner och debatter där det behövs, men behöver inte strida för stridandets skull, säger Svensson.