Avgiftsfri kollektivtrafik för skolelever

Debatt

Biljettavgifter i kollektivtrafiken försvårar möjligheterna i livet, särskilt för barn och ungdomar, att välja skola, ta del av kultur och fritidsaktiviteter och möta andra människor. Fri rörlighet i kommunen ska inte hänga på hur mycket pengar föräldrarna har i plånboken. Därför är avgiftsfri kollektivtrafik en jämlikhetsfråga som handlar om mer än bara bussresor. Det handlar om att skapa förutsättningar för klassresor i samhället, stärka integrationen och skapa större valfrihet för alla barn och ungdomar att ta del av vad vår fantastiska kommun har att erbjuda.

Idag är många skolor i Partille begränsade att åka på utflykter inom kommunen på grund av biljettkostnaderna till skillnad från i Göteborg. Alla elever som är folkbokförda i Göteborg får kostnadsfritt skolkort inom Göteborg, oavsett avstånd mellan bostad och skola. Avsaknaden av busskort i Partille påverkar elevernas möjligheter att lära sig genom verkliga upplevelser utanför klassrummets väggar. Det tycker vi är orättvist.

Regeringen, har på Vänster­partiets initiativ, föreslagit i budgetproposition för 2018, att elever i åk 6-9 ska kunna resa med kollektivtrafiken avgiftsfritt under sommarlovet. Detta för att underlätta för unga att åka till sommarjobbet eller delta i olika sommarlovsaktiviteter.

Tänk om regeringens satsning kan inspirera vår egen kommun att ge alla skolelever rätt att åka inom kommunen utan att betala året runt. Ett första steg togs av Vänsterpartiet på veckans kommunfullmäktige när vi presenterade en motion angående avgiftsfri kollektivtrafik. Nu ligger bollen hos de andra partierna.

Linus Johansson (V)
Lennart Björk (V)